Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Socialinė parama: išmoka, kompensacija

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Prašymų mokėti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją nagrinėjimas

Teisę į būsto ar išperkamosios būsto nuomos kompensavimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės ar socialiniame būste, taip pat asmenys bei šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir nuomojantys fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą

Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais / rūpintojais. Paslauga taip pat teikiama vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Asmens prašymas su reikiamais dokumentais pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto šeimos centrą adresu Vilties g. 28A, (tel. 8 315 79852), el. paštu: [email protected], paštu arba per pasiuntinį. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu arba el. paštu.

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Vienkartinė išmoka skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Vienkartinė išmoka skiriama nėščiai nedirbančiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Paslauga teikiama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu. Vaikui skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaiko globos institucijoje.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu ar asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą sąskaitą. Jeigu išmoka neskiriama, asmeniui pageidaujant jam išsiunčiamas motyvuotas atsakymas raštu

Išmokos neįgaliesiems už komunalines paslaugas skyrimas

Išmoką neįgaliesiems turi teisę gauti neįgalieji (pripažinti NDNT nedarbingais), kurių šeimose nėra darbingų asmenų ir kurie augina vaikus iki 18 metų (besimokančius mokyklose dienine forma – iki 24 metų). Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas

Vienkartinė kompensacija skiriama asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusių šeimoms. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Asmenys, turintys teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją: 1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. 2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai. 3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte. 4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Teisės į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensaciją nustatymas

Kompensacijos teisę turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu jų turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytus reikalavimus.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas

Finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti į LR teikiama palaikų parvežimą organizavusiam asmeniui. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Socialinės pašalpos skyrimas

Pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turtą ir pajamas.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Laidojimo pašalpos skyrimas

Laidojimo pašalpa mokama mirus: 1. Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui. (Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą). 2. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose aktuose. 3. Asmeniui įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą. 4. Asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas. Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą). Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją (Vidaus administravimo skyriuje, aptarnaujančiame asmenis vieno langelio principu arba Socialinės paramos skyriuje), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu www.spis.lt.

Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms arba tėvams, pagimdžiusioms ir išauginusiems iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, skyrimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėmis).

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Vienkartinės socialinės paramos teikimas

Vienkartinė tikslinė, periodinė ir sąlyginė pašalpos, atsižvelgiant į asmenų gaunamas pajamas, gali būti teikiama:

 1. Asmenims, sulaukusiems 100 metų jubiliejaus- neviršijant 1 VRP dydžio;
 2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui po komplikuotų operacijų, atliktų per paskutinis 3 mėn., jei pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP – neviršijant 1 VRP dydžio;
 3. Onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo atlikta operacija, taikytas spindulinis ar cheminis gydymas – neviršijant 3 VRP;
 4. Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus – neviršijant 4 VRP dydžio;
 5. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, skurdo, benamystės, asmens dokumentų tvarkymui, nekompensuojamų vaistų receptų apmokėjimui, vaikų akinių, jutiklių cukraus kiekiui matuoti, ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių pirkimo išlaidoms iš dalies kompensuoti  ir kitais nenumatytais atvejais, kai asmenų pajamos yra mažesnės nei 1,5 VRP – neviršijant 1 VRP.
 6. Asmenys (šeimos) nelaimės atveju (gaisras, stichinė nelaimė ir kita) atsižvelgiant į įvykio priežastis ir pasekmes (kai asmuo deklaruotas Alytaus mieste ir suniokotas statinys, esantis Alytaus mieste yra jų gyvenamoji vieta) neviršijant 10 VRP dydžio.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Prašymų dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms nagrinėjimas

Kompensacijos skiriamos:

 1. Žuvusiųjų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to tebevykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams, sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų bei vaikams vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai).
 2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ir apysunkiai sužaloti.
 3. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti vietinės rinkliavos lengvatas. Vietinė rinkliava – tai Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti. Lengvata skiriama Alytaus miesto savivaldybėje registruoto būsto valdytojui ar naudotojui, deklaruojančiam gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu šeimos ar vieno asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio. Šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems daugiau kaip vieną gyvenamąjį būstą, lengvatos neskiriamos.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie sprendimą informuojamas žodžiu. Jeigu lengvata asmeniui nepriklauso – asmeniui pageidavus, gali būti parengta išvada, pasirašyta Socialinės paramos skyriaus vedėjo.

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas

Vienkartinė pašalpa teikiama:

 1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams).
 2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams.
 3. Vaikams (įvaikiams).
 4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti teikimas

Parama teikiama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba elektroniniu būdu).

Dienos socialinės globos teikimas

Dienos socialinės globos paslaugos – tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Ilgalaikės socialinės globos teikimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti visumą paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė (laikinoji) globa, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos

Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis.

Dėl apgyvendinimo Nakvynės namuose gali kreiptis socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Būsto (aplinkos) pritaikymas žmonėms su negalia

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

 • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Maitinimo organizavimas

Paslauga teikiama asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimo organizavimo paslauga teikiama socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, asmenims, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už 1 valstybės remiamų pajamų dydį.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

Pagalbos į namus teikimas

Pagalbos į namus paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, gyventi pilnaverčio gyvenimo ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo teikimas

Parama maisto produktais teikiama Alytaus miesto savivaldybėje gyvenantiems asmenims, kai šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų, tai yra 183,00 Eur.

Kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžių per mėnesį, parama skiriama šiais atvejais:

 • šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
 • vienam gyvenančiam asmeniui, kuriam nustatytas neįgalumas;
 • kitais skurdo, nedarbo atvejais, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).  

Transporto paslaugų teikimas

Transporto paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir / ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką

Piniginė išmoka skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaiką globojančiam asmeniui. Dydis – 2 BSI (bazinė socialinė išmoka) per mėnesį. Skiriama už globojamą vaiką iki pilnametystės ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendro lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d. 

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Paslauga teikiama vienam iš vaiko tėvų, įtėviui ar globėjui. Už kiekvieną gimusį gyvą vaiką skiriama vienkartinė išmoka.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į instituciją – Vidaus administravimo skyriuje, aptarnaujančiame asmenis vieno langelio principu, arba Socialinės paramos skyriuje).

Išmokos vaikui skyrimas

Išmoka vaikui skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant gimusius iki 2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Jeigu iki Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Nr. XIII-237) įsigaliojimo vienu metu gimė du ar daugiau vaikų ir jiems nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu, per IS SPIS.

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Nemokamo maitinimo paslauga teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas

Teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių ).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Dalintis: