BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Civilinės būklės aktų įrašai

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus 
Informacinis telefonas: +370 315 56 660

 

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimo paslauga teikiama, kai reikia anuliuoti įrašą, jeigu:

- paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui sudarytas antras toks pat įrašas ar buvo sudarytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas;

- paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;

- įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo;

- panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis.

Visais kitais atvejais civilinės būklės akto įrašas gali būti nuginčytas tik teismo tvarka.

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimo paslauga teikiama, kai asmens civilinės būklės akto įrašas yra neišlikęs. Įrašo neišlikimo faktą patvirtina archyvų pažymos ir civilinės metrikacijos įstaigų atsakymai apie civilinės būklės akto įrašo nebuvimą. Įrašai atkuriami, remiantis asmens, kurio įrašas atkuriamas, ir jo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais atkuriamo įrašo buvimą.

Civilinės būklės akto įrašo pakeitimo, ištaisymo ar papildymo paslauga teikiama keičiant ar papildant civilinės būklės akto įrašą, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantys dokumentai. Duomenys apie tautybę pakeičiami gimimo įraše, taip pat išbraukiami iš jo ar šis įrašas tokiais duomenimis papildomas. Civilinės būklės akto įrašas taisomas, kai jame yra rašybos klaidų ar apsirikta arba kai buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso ar papildo asmens, kuriam civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu arba savo iniciatyva. Suinteresuoto asmens prašymu civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar papildomi jų abiejų tėvų, įtėvių ar globėjų prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi, papildomi jų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu, jeigu klaidas ir netikslumus liudija kiti mirusiųjų ar jų artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai arba atsižvelgiant į juos priimti teismo sprendimai.

Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą atvykus į Alytaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną) https://www.registrucentras.lt/savitarna/

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius (toliau - paslaugos teikėjas) išduoda teisingumo ministro nustatytos formos gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ir mirties įrašus liudijančius išrašus, kopijas, nuorašus. Taip pat išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų (gimimo, santuokos ir mirties) įvairiomis kalbomis (formos A, B, C) pagal Vienos Konvenciją. Šie išrašai Konvencijos dalyvių valstybių priimami be legalizavimo ir vertimo. Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, išskyrus gimimo ir mirties, išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą. Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną) https://www.registrucentras.lt/savitarna/.

Paslaugos gavėjui informacija apie paslaugos įvykdymą arba raštiškas atsisakymas suteikti pageidaujamą paslaugą pateikiam paslaugos gavėjo prašyme nurodytu būdu. Jeigu pareiškėjas kreipėsi per konsulinę įstaigą, dokumentai siunčiami per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją į tą konsulinę įstaigą, į kurią kreipėsi pareiškėjas.

Prašymo forma, kai prašymas siunčiamas registruotu paštu arba per kurjerį.

 

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai.

Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pasirinktas vardas ir pavardė taip pat turi atitikti asmens lytį, išskyrus atvejus, kai juos keičia asmuo, kuriam diagnozuotas transseksualumas. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kuriuos keičiami turimi vardas ir (ar) pavardė, rašomi Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.

Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną) https://www.registrucentras.lt/savitarna/.

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Keisti vardą ir (ar) pavardę turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, asmenys be pilietybės ir užsienio valstybių piliečiai.

Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą ir kitus Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse nurodytus dokumentus dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą.

Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose.

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pasirinktas vardas ir pavardė taip pat turi atitikti asmens lytį, išskyrus atvejus, kai juos keičia asmuo, kuriam diagnozuotas transseksualumas. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kuriuos keičiami turimi vardas ir (ar) pavardė, rašomi Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, nustatyta tvarka. Pakeitus vardą ir (ar) pavardę sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo įrašas, kuriuo pakeičiami asmens duomenys.

Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per atstovą atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną). 

Dalintis: