BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, savivaldybės vis dar patenka tarp korumpuočiausių institucijų Lietuvoje. Kas penktas šalies gyventojas prisipažįsta savivaldybėse mokėjęs kyšį. Sprendžiant šią problemą ypač svarbi savivaldybių pozicija ir aiški politika dovanų atžvilgiu.

Alytaus miesto savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Todėl į Antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

Kviečiame informuoti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją (toliau – komisija) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Alytaus miesto savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Praneškite apie korupciją

raštu, paliekant pranešimą savivaldybės priimamajame elektroniniu paštu [email protected] užpildant anoniminio pranešimo anketą

Komisija PRIMENA, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė. 

Įgyvendinat šią programą yra vykdomas Alytaus miesto savivaldybės 2016-2018 metų Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas.

Informacija apie priemonių plano vykdymą ir pasiektus rezultatus:

 1. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas nuolat, atsižvelgiant į numatomus reguliuoti visuomeninius santykius bei visais kitais atvejais, jeigu teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą, atliekamas pagal 2014-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis.
 2. Atnaujinta apklausos anketa siekiant užtikrinti, kad visi besikreipiantys į savivaldybę, turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę.
 3. Nuolat skelbiama informacija apie Savivaldybės pavaldžių įstaigų rengiamus konkursus darbuotojų pagal darbo sutartis, įstaigų vadovų pareigoms užimti.
 4. Padidinta viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą.
 5. Siekiama nuolat informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą savivaldybe.
 6. Alytus aktyviai dalyvavo antikorupcinio plakato piešimo konkurse „Mes prieš korupciją". Nugalėtojomis tapo net 2 Alytaus Jotvingių gimnazijos mokinės – antrokė Gytautė Barzdžiūtė ir ketvirtokė Raimonda Miliūtė. Mokinės kartu su gimnazijos dailės mokytoja Dalia Vėžiene 2016 m. keliaus į Europos Parlamentą Belgijoje. Merginų plakatai atspausdinti ir demonstruojami įvairiose valstybinėse, savivaldybių institucijose ir organizacijose.
 7. 2016-03-22 Alytaus miesto savivaldybėje vyko apskritasis stalas-diskusija „Korupcijos prevencija Alytaus mieste. Ar galime kažką pakeisti? Faktai, sprendimai, įžvalgos". Jo metu pristatyta korupcijos prevenciją vykdančių institucijų geroji patirtis, aptartos korupcijos atžvilgiu rizikingiausios sritys, visuomenės įsitraukimo vykdant korupcijos prevenciją svarba.

Visi kiti Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti tikslai ir uždaviniai dar vykdomi.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, valstybės ar savivaldybės įstaigos vadovo įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje numatytus kriterijus nustato valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:

 1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika; 
 2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
 3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
 4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
 5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo;
 6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
 7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Žemiau pateikiamos nuorodos į atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybes, kuriose išsamiai išanalizuotos pasirinktos veiklos sritys ir pateikti konkretūs siūlymai.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdyba išanalizavo Alytaus miesto savivaldybės 2015 m. spalio 20 d. raštu Nr. SD-8513(8.6.) pateiktą „Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės" ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo" 13 punktu, priėmė sprendimą  Savivaldybės  vertintose veiklos srityse korupcijos rizikos analizės neatlikti.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Teisės akto projekto antikorupcinis vertinimas atliekamas, jeigu teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su valstybės ar savivaldybių turto patikėjimo teisės perleidimu; valstybės ar savivaldybių biudžetų pajamų ar išlaidų didinimu ar mažinimu dėl valstybės ar savivaldybių funkcijų vykdymo perdavimo valstybės ar savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms ar privatiems asmenims, subsidijų, dotacijų, kompensacijų, rentų, pašalpų, premijų ir kitų išmokų mokėjimu iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu; prekių ar paslaugų viešaisiais pirkimais ir žemėtvarka, teritorijų planavimu, statyba ir kitais atvejais, jeigu, teisės akto projekto rengėjo nuomone, rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti korupcijos mastą.

Antikorupcinis teisės akto vertinimas atliekamas.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

2018 m. spalio 3 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba Alytaus miesto savivaldybėje organizavo seminarą tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje", kurio metu buvo paliesta ir tokia tema, kaip „ES lėšomis finansuojamų projektų administravimas ir kontrolė". Seminarą vedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė D. Paštuolienė.

Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas kaip neatskiriama visuomenės švietimo dalis siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos valstybei sampratą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą. Antikorupcinis visuomenės švietimas vykdomas visų tipų ir lygių švietimo įstaigose pagal parengtas švietimo programas, per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais. Valstybės ir savivaldybių įstaigos per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia gyventojams informaciją apie savo veiklą kovojant su korupcija.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Privačių interesų deklaravimas yra prevencinė priemonė, padedanti atskleisti deklaruojančių asmenų privačius interesus, identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes, atlikti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ)  numatytas prievoles: deklaruojantiems – nusišalinti, jų vadovams – nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Viešieji interesai – tai visuomenės suinteresuotumas, kad deklaruojantys asmenys visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Deklaruoti privačius interesus Privačių interesų registre PINREG privalu:

 • valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims (VPIDĮ 2 straipsnio 5 d.) ar einantiems atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 d. (įstatymo nuoroda VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (lrs.lt) ;
 • pretenduojantiems dirbti valstybinėje tarnyboje, kai šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaiga (VPIDĮ 5 straipsnio 3 d.);
 • kandidatuojantiems rinkimuose į savivaldybių tarybų narius, Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius.

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Deklaruoti privačius interesus yra kiekvieno deklaruojančio asmens statusą turinčio asmens pareiga. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.
Privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu). Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis.

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir pagal VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalis deklaruotinus duomenis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo, ir pateikimo taisyklėse.

Privačius interesus privalančių deklaruoti savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio nustatyta tvarka viešinamų savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų turto deklaracijų duomenų išrašus rasite ČIA.

 

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, savivaldybių korupcijos prevencijos veiksmų planai, apimantys vienos savivaldybės ir jai pavaldžių subjektų veiklos sritis, gali būti rengiami savivaldybės tarybos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

 Aktualus Alytaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos veiksmų planas šiuo metu nėra patvirtintas (rengiamas projektas). Korupcijos prevencija savivaldybėje yra vykdoma įgyvendinant kitas teisės aktuose nustatytas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones.

Informacija atnaujinta: 2024 05 07

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

Pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti galite pateikti Antikorupcijos komisijai, taip pat sudalyvauti žemiau nurodytoje apklausoje.

Nuorodos

Kontaktai

Giedrė Lazarevičė
Vyriausioji specialistė - vykdanti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens nustatytas funkcijas
Tel. nr: (8 315) 55 138, mob. tel. 8 611 31043
El. p.: [email protected]
 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-07