BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Licencijos, leidimai, sutikimai

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus 
Informacinis telefonas: +370 315 56 660

 

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Atkuriamosios vertės skaičiuoklė

Reikalavimų įsirengti viešąją prekybos (paslaugų) teikimo vietą išdavimas ir prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutarties pasirašymas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems:

  1. Gauti reikalavimus viešajai prekybos (paslaugų teikimo) vietai įsirengti;
  2. Sudaryti Prekybos (paslaugų teikimo) įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutartį.

Asmenys, norintys prekiauti (teikti paslaugas) Alytaus miesto viešosiose vietose, privalo gauti vietos įrengimo reikalavimus (I etapas) ir sudaryti įrenginių naudojimo sutartį (II etapas).

Prašymo forma (I etapas), prašymo forma (II etapas)

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] arba per e.pristatymas informacinę sistemą).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu prašyme nurodytu būdu.

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį savivaldybės viešosiose vietose ir pateikus nustatytos formos prašymą

Prašymas organizuoti renginį pateikiamas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki renginio organizavimo dienos. 

Už leidimą organizuoti komercinį renginį arba eismo ribojimą renginio metu taikoma vietinė rinkliava.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Išduotas elektroninės formos leidimas pateikiamas elektroniniu būdu, o asmeniui paprašius, jo nuorašas siunčiamas paštu arba įteikiamas atvykus į administraciją.

 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Alytaus miesto savivaldybės administracija licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos kiekvienam adresui.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Paslaugos gavėjas pranešimą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas pranešime nurodytu būdu.

Informacija apie išduotą licenciją suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Pranešimo forma

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) viešosiose vietose ir prekyvietėse iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos bei fiziniams asmenims, nesiverčiantiems individualia veikia, bet parduodantiems savivaldybės viešosiose vietose arba prekyvietėse savo užaugintą produkciją ar pagamintą daiktą. Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilinių priekabų, lauko kavinių ir kitų statinių, kurie naudojami terminuotą laiką. Leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės viešosiose vietose išduota, pratęsia ir jų galiojimą panaikina Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyrius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Leidimas galioja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo 1 (vienos) dienos iki 1 (vienerių) metų, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas el. paštu, asmeniškai arba per Elektroninius valdžios vartus.

Informacija apie išduotą leidimą suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Prašymo forma

Rinkliavų dydžiai

Licencijų organizuoti mažąją loteriją išdavimas

Mažoji loterija – loterija, kurios organizatorius turi savivaldybės, kurios teritorijoje organizuojama loterija, vykdomosios institucijos licenciją, išduotą vadovaujantis LR Loterijų įstatymo reikalavimais, kai loterijos bilietai platinami ir loterija organizuojama sporto varžybų, kultūros arba kito viešo renginio metu ir laimėjimai išduodami iki renginio pabaigos, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neviršija 30 000 eurų.

Mažąsias loterijas turi teisę organizuoti - Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridiniai asmenys, įregistravę filialą, veikiantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, atitinkantys LR Loterijų įstatymo reikalavimus ir gavę licenciją organizuoti mažąsias loterija.

Licencijos galiojimas juridiniam asmeniui panaikinamas:

  1. jeigu juridinis asmuo raštu prašo panaikinti licencijos galiojimą;
  2. jeigu juridinis asmuo nutraukia veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas (likviduojamas arba reorganizuojamas);
  3. jeigu per vienerius metus nuo licencijos išdavimo dienos nepradėta licencijoje nurodyta veikla arba juridinis asmuo daugiau kaip vienerius metus jos nevykdo;
  4. jeigu juridinis asmuo, kuriam sustabdytas licencijos galiojimas, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.

Pasikeitus licencijos organizuoti mažąsias loterijas turėtojo rekvizitams (pavadinimui, kodui, buveinės adresui), licencija turi būti patikslinta. Juridinis asmuo privalo licencijas išduodančiai institucijai pranešti apie pasikeitusius juridinio asmens rekvizitus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujų rekvizitų įsigaliojimo ir kartu su dokumentais, kuriais patvirtinamas duomenų pasikeitimas, pateikti prašymą patikslinti licenciją.

Juridinis asmuo, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, privalo apie tai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai ar per Kontaktinį centrą, pranešti licencijas išduodančiai institucijai, o ši patikrina šią informaciją.

Jeigu visi pažeidimai pašalinti, licencijas išduodanti institucija panaikina licencijos galiojimo sustabdymą.  

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Ši paslauga teikiama ir tais atvejais, kai perduodami jau išregistruoto juridinio asmens dokumentai, tačiau pažyma Registrų centrui neišduodama. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu ar specialia tam skirta USB laikmena ir pan.).

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems įgyti teisę važiuoti sunkiasvorėmis ir (ar) didžiagabaritėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis arba pakeisti išduotame leidime nurodytą transporto priemonę. Sutikimas suteikia teisę kelių transporto priemonei važiuoti tik Alytaus miesto savivaldybės viešaisiais keliais ir gatvėmis transporto priemonėms ar jų junginiams, kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonių (jų junginių) leidžiama bendroji masė, sutikime nurodytu laiku (laikotarpiu) bei maršrutu. Vienkartinis sutikimas gali būti išduotas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir galioja vienam važiavimui sutikime nurodytu maršrutu. Sutikimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui.

Kai numatoma važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, Krašto apsaugos ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančioms transporto priemonėms, priskirtoms kovinei, kovos mokomajai, mokomajai, rikiuočių ir transportavimo grupių, užsienio valstybių karinės apsaugos sistemai priklausančioms transporto priemonėms, už kurias mokestis neimamas, gali būti pateikiama važiavimo deklaracija naudotis Alytaus miesto vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis. Šiuo atveju laikoma, kad sutikimas yra išduotas, kai Alytaus miesto savivaldybės administracija gavo važiavimo deklaraciją ir kitus dokumentus ir duomenis, kurių reikia sutikimui išduoti. Jei važiavimo deklaracijoje nurodoma, kad važiuos ne viena transporto priemonė, o jų kolona, pateikiamas kolonoje važiuosiančių transporto priemonių skaičius, pirmos ir paskutinės kolonoje važiuosiančių transporto priemonių valstybiniai numeriai, bei nurodoma didžiausių transporto priemonių duomenys.

Norėdamas gauti sutikimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas (toliau – paslaugos gavėjas) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas prieš važiavimą užsako paslaugą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) arba prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjui sutikimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas prašyme nurodytu būdu. Krašto apsaugos ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančių transporto priemonių savininkams patvirtinimas  apie gautą deklaraciją išsiunčiamas elektroninėmis priemonėmis.

Prašymo forma

Deklaracijos forma

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda šias licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

1. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

2. Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų.

3. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento.

4. Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Iki 2007-10-13 išduotas licencijas verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, atitinkamai patikslinus įmonei suteikia teisę verstis mažmenine prekyba ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais. Nepatikslintos licencijos nesuteikia teisės verstis mažmenine prekyba alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.

Informacija apie išduotą licenciją suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt.

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – vienkartinė licencija) gali būti išduodama teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turintiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo) ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

 Alytaus miesto savivaldybės administracija išduoda šių rūšių vienkartines licencijas:

1) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;

2) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;

3) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;

4) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;

5) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas paraiškoje nurodytu būdu. 

 

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti išorinę  reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Paslaugos gavėjas į savivaldybės administraciją turi kreiptis raštu (pateikti nustatytos formos paraišką). Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ir/ar grafinį vaizdą, jis savivaldybės administracijai turi pateikti nustatytos formos pranešimą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir pateikti išorinės reklamos spalvinį bei grafinį vaizdą, nekeičiant anksčiau įrengtos išorinės reklamos dydžio, proporcijų ir konstrukcinio sprendimo.
Jeigu paslaugos gavėjas (leidimą turintis reklaminės veiklos subjektas) nori gauti naują leidimą, jis savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos turi pateikti dokumentus leidimui išduoti, išskyrus dokumentus, kuriuos jau yra pateikęs turimam leidimui gauti ir juose pateikti duomenys ir (ar) informacija nepasikeitė.

Paslaugos gavėjas paraišką/pranešimą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas el. paštu, asmeniškai arba per Elektroninius valdžios vartus.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodama visų rūšių Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms, kurių įregistravimo pažymėjimuose ar įstatuose numatyta mažmeninė prekyba ar viešasis maitinimas.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose nestacionariose viešojo maitinimo vietose poilsio ir turizmo teritorijose: didžiosios Dailidės ežerėlio prieigose, mažosios Dailidės ežerėlio prieigose, Jaunimo parke, Dainų slėnyje, Miesto sode, Sveikatos take, Rotušės aikštėje, Baltosios rožės tilto aikštelėje.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas paraiškoje nurodytu būdu.

Informacija apie išduotą licenciją suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt

 

Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimas

Paslauga teikiama bendrovėms, turinčioms teisę organizuoti lošimus, norinčioms atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Sutikimai išduodami vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-244 patvirtintu  Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašu.


Bendrovės prašymas Alytaus miesto savivaldybės administracijai esant galimybei teikiamas elektroniniu būdu, t. y. užpildant elektroninę paslaugos užsakymo formą arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Bendrovė apie savivaldybės tarybos priimtą sprendimą informuojama raštu. 

 

Prašymo forma

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Alytaus miesto savivaldybės administracija licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose. Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros licencijos kiekvienam adresui.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Paslaugos gavėjas pranešimą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą licenciją arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas pranešime nurodytu būdu.

Informacija apie išduotą licenciją suvedama Licencijų informacinėje sistemoje www.licencijavimas.lt

Pranešimo forma

Sutikimų laikinai naudotis Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybine žeme statybos metu išdavimas (SUVA-S)

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – paslaugos teikėjas), atsižvelgdama į asmens (statytojo) (toliau – paslaugos gavėjas) per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS) pateiktą prašymą, išduoda Sutikimą laikinai naudotis Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdoma valstybine žeme statybos metu. Prisijungimo prie ŽIS nuoroda prieinama Teritorijų planavimo ir statybos vartų (toliau – TPS vartai) portale https://www.planuojustatau.lt

Sutikimas išduodamas statant naują, rekonstruojant, remontuojant ar atnaujinant (modernizuojant) statinį, jeigu valstybinės žemės sklypą (jo dalį) arba valstybinės žemės plotą numatoma laikinai naudoti statybos metu, t. y. laikinam statybinių medžiagų, dirvožemio, sapropelio ir kitokių statybos procesui užtikrinti reikalingų medžiagų sandėliavimui, konstrukcijų laikymui ir statymui, technikos ir transporto priemonių laikymui, tvoros aptvėrimui statybos vietoje.

Paslauga teikiama neatlygintinai, trukmė - 10 darbo dienų.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu turi pateikti tik elektroniniu būdu per TPS vartai/ŽIS.

Paslaugos gavėjui sutikimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per ŽIS.
 

PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Sutikimų statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SURA)

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – paslaugos teikėjas), atsižvelgdama į asmens (toliau – paslaugos gavėjas) per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS) pateiktą prašymą, išduoda sutikimus statyti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas). Sutikimas išduodamas statyti tvoras, atramines sienutes, tiesti stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, statyti pastatus ar stogą turinčius inžinerinius statinius, statyti vėjo jėgaines ir kt. Prisijungimo prie ŽIS nuoroda prieinama Teritorijų planavimo ir statybos vartų (toliau – TPS vartai) portale https://www.planuojustatau.lt 

Paslauga teikiama neatlygintinai, trukmė - 10 darbo dienų.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu turi pateikti tik elektroniniu būdu per TPS vartai/ŽIS.

Paslaugos gavėjui sutikimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per ŽIS.
 

PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimas (SUVA)

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – paslaugos teikėjas), atsižvelgdama į asmens (toliau – paslaugos gavėjas) per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS) pateiktą prašymą, išduoda sutikimus tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas). 
Sutikimas išduodamas sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pagal sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytus sprendinius. Prisijungimo prie ŽIS nuoroda prieinama Teritorijų planavimo ir statybos vartų (toliau – TPS vartai) portale https://www.planuojustatau.lt

Paslauga teikiama neatlygintinai, trukmė - 10 darbo dienų.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu turi pateikti tik elektroniniu būdu per TPS vartai/ŽIS.

Paslaugos gavėjui Sutikimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas per ŽIS. 
 

PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Dalintis: