Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Jūsų vaikas

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais / rūpintojais. Paslauga taip pat teikiama vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Asmens prašymas su reikiamais dokumentais pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto šeimos centrą adresu Vilties g. 28A, (tel. 8 315 79852), el. paštu: [email protected], paštu arba per pasiuntinį. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu arba el. paštu.

Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose teikimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems būti atleistiems nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose. Asmens prašymas pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį. Asmuo apie priimtą sprendimą yra informuojamas telefonu (informaciją suteikia lopšelio-darželio arba mokyklos-darželio atstovai).

Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse teikimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems būti atleistiems už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse. Asmens prašymas pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, el. paštu, per pasiuntinį. Asmuo apie priimtą sprendimą yra informuojamas telefonu (informaciją suteikia mokyklos atstovai).

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Vaiko atstovai pagal įstatymą, Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, mokykla, Vaiko teisių apsaugos skyrius, prokuroras, teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų), vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinė priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo.

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu.

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Paslauga teikiama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu. Vaikui skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaiko globos institucijoje.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu ar asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą sąskaitą. Jeigu išmoka neskiriama, asmeniui pageidaujant jam išsiunčiamas motyvuotas atsakymas raštu

Dienos socialinės globos teikimas

Dienos socialinės globos paslaugos – tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Ilgalaikės socialinės globos teikimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti visumą paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė (laikinoji) globa, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką

Piniginė išmoka skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaiką globojančiam asmeniui. Dydis – 2 BSI (bazinė socialinė išmoka) per mėnesį. Skiriama už globojamą vaiką iki pilnametystės ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendro lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d. 

Prašymo forma

Gimimo registravimas

Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų arba vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą, pareiškėjui pageidaujant išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo. Rasto vaiko gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu.

Pareiškimą (prašymą) pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimas į apskaitą

Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą:

  1. Vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai;
  2. Pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę.

Dėl gimimo įtraukimo į apskaitą kreipiasi vaiko tėvai, vienas iš jų arba pilnametis asmuo, kurio gimimas įtraukiamas į apskaitą. Pareiškėjui pageidaujant, išduodamas gimimo įrašą liudijantis išrašas.

Prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Tėvystės pripažinimo registravimas

Tėvystės pripažinimo registravimas Alytaus miesto savivaldybės administracija Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva be asmens prašymo, remdamasi notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, sudaromas civilinės būklės akto įrašo papildymo ar pakeitimo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvą. Vaiko pavardė ir tautybė paliekama, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime nenurodyta kitaip.

Registruojant tėvystės pripažinimą kartu su vaiko gimimu, vaiko pavardė ir tautybė įrašomi Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių 43.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Pareiškėjui pageidaujant po tėvystės pripažinimo įregistravimo išduodamas civilinės būklės akto (gimimo) įrašą liudijantis išrašas. Prašymas išduoti šį išrašą gali būti pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas

Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas Alytaus miesto savivaldybės administracija Tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva be asmens prašymo, remdamasi teismo sprendimu.

Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus.

Registruojant tėvystės (motinystės) nuginčijimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo iš gimimo įrašo išbraukiami duomenys apie tėvą (motiną).

Pareiškėjui pageidaujant po tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo įregistravimo išduodamas civilinės būklės akto (gimimo) įrašą liudijantis išrašas. Prašymas išduoti šį išrašą gali būti pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Įvaikinimo registravimas

Civilinės metrikacijos įstaiga įvaikinimą registruoja savo iniciatyva be asmens prašymo, remdamasi teismo sprendimu.

Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus.

Pareiškėjui pageidaujant po įvaikinimo įregistravimo išduodamas civilinės būklės akto (gimimo) įrašą liudijantis išrašas. Prašymas išduoti šį išrašą gali būti pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Paslauga teikiama vienam iš vaiko tėvų, įtėviui ar globėjui. Už kiekvieną gimusį gyvą vaiką skiriama vienkartinė išmoka.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į instituciją – Vidaus administravimo skyriuje, aptarnaujančiame asmenis vieno langelio principu, arba Socialinės paramos skyriuje).

Išmokos vaikui skyrimas

Išmoka vaikui skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant gimusius iki 2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Jeigu iki Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Nr. XIII-237) įsigaliojimo vienu metu gimė du ar daugiau vaikų ir jiems nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu, per IS SPIS.

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Nemokamo maitinimo paslauga teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas, pratęsimas, pakeitimas, panaikinimas

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:

  1. gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu;
  2. su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas;
  3. gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
  4. priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežūros priemonę, tokiu atveju svarstomas koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);
  5. gauta vaikų socializacijos centro informacija apie vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą, tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir tėvams (globėjams, rūpintojams).

Prašymas dėl koodinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pakeitimo, pratęsimo arba panaikinimo pateikiamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas

Teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių ).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Dalintis: