BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Pažymos, nuorašai, išrašai ir kita

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Savivaldybės administracija (toliau – paslaugos teikėjas) vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą ir pagal fizinių ar juridinių asmenų pateiktus prašymus išduoda nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotas patalpas ar statinius ir jų naudojimą pagal paskirtį. Administracinės paslaugos tikslas – išduoti pažymą apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (patalpas arba statinius) ir jų galimybę naudoti pagal paskirtį. Išduota pažyma yra pagrindas atlikti šių objektų registraciją VĮ Registrų centre.
 

Paslauga teikiama šiais atvejais:
1. Padalijant ar atidalijant patalpą į dvi ar daugiau patalpų, jas formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų patalpų paskirtis tokia pati, kaip ir buvusios prieš padalijimą ar atidalijimą patalpos paskirtis;
2. Padalijant ar atidalijant statinį į du ar daugiau statinių, juos formuojant kaip atskirus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai naujai formuojamų statinių paskirtis tokia pati, kaip ir buvusio prieš padalijimą ar atidalijimą statinio paskirtis;
3. Sujungiant dvi ar daugiau besiribojančių patalpų į vieną patalpą, ją suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, kai po sujungimo patalpos paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų patalpų paskirtis;
4. Sujungiant du ar daugiau statinius į vieną statinį, jį suformuojant kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą, kai po sujungimo statinio paskirtis tokia pati, kaip ir sujungiamų statinių paskirtis;
5. Atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties patalpų perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant patalpų paskirties;
6. Atliekant dviejų ar daugiau tos pačios paskirties statinių perdalijimą (amalgamaciją), nekeičiant statinių paskirties;
7. Pastate atskirais nekilnojamojo turto objektais suformuojant tos pačios paskirties, kaip ir pastato paskirtis, patalpas.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą). Atsakymas paslaugos gavėjui pateikiama jo prašyme nurodytu būdu. 
 

Prašymo forma

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitus projektus priėmimas. 

Ataskaitas galite pateikti el. būdu.

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas

Kviečiame teikti paraiškas dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams.

Paraiškas galite pateikti el. būdu.

Pažymos apie teisę į valstybės teikiamą paramą būstui įsigyti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti (toliau – Paslaugos gavėjas). Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui, nepritaikytam neįgaliųjų poreikiams rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančios vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimos;

d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam  kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

1) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

2) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

3) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

4) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.“

Paslaugos gavėjas prašymą išduoti pažymą pateikia asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčia paštu, per kurjerį, el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą pažymą arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Asmenims išduodama pažyma apie atsiskaitymą ar esamą nepriemoką už valstybinės žemės nuomą savivaldybės biudžetui, pažymos išdavimo dienos duomenimis.

Fiziniai ir juridiniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo visiškai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki pažymos išdavimo datos.

Prašymus galima pateikti el. būdu.

Paraiškų smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių paramai priėmimas ir nagrinėjimas, paramos suteikimas

Parama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikiama iš dalies kompensuojant verslo subjekto patirtas išlaidas: įmonės steigimo, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymo išlaidas, verslo plano, investicijų projekto ir paraiškos skirti finansinę paramą parengimo išlaidas, paskolos palūkanų išlaidas, nekilnojamojo turto nuomos išlaidas, gavusiam valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti, švietimo, mokslo įstaigų ar inkubatorių paslaugos įmonei išlaidas. 

Pareiškėjas pripažįstamas tinkamu gauti programos finansavimą, jei jis atitinka SVV subjekto apibrėžimą ir jo įmonės registracijos vietą, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, kurio deklaruota gyvenamoji vieta ir plėtojamas verslas yra Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką savivaldybės administracija išduoda Alytaus mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo, yra uždarosios akcinės bendrovės ar individualios įmonės savininkai, vykdo individualią veiklą arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.  Parengta charakteristika (ar motyvuotas atsisakymas ją išduoti) pateikiama asmens prašyme nurodytu būdu.

Prašymą raštu galima pateikti asmeniškai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

 

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išrašus, nuorašus ar kopijas.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 60425 Alytus, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis oficialiu savivaldybės administracijos el. pašto adresu [email protected] (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (galima naudoti asmens tapatybės kortelę, mobiliuosius įrenginius, specialią USB laikmeną, kortelę ir skaitytuvą ar kt.).

Archyvinių dokumentų išrašai, nuorašai ar kopijos asmeniui pateikiami prašyme nurodytu būdu.

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;

2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus maksimalius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

Buto savininkas arba su juo bendrai gyvenantys asmenys prašymą gali pateikti asmeniškai atvykę į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių  Vilties g. 28A, 63205 Alytus. Paslaugos gavėjui Pažyma dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą (toliau – pažyma) arba motyvuotas atsisakymas ją išduoti pateikiama asmeniškai arba išsiunčiama paštu. Išduotą pažymą buto savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui. Esant rašytiniam buto savininko sutikimui, pažymą bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai pateikia Socialinės paramos skyrius.

 

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą (toliau – pažyma) Alytaus mieste.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu.

Jei asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota tuo pačiu adresu.

Asmens prašymu prie pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, kuri pateikiama ES valstybėse vietoje pažymos vertimo į užsienio kalbą.

Prašymus galima pateikti asmeniškai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, arba el. būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną) arba per Administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Paslauga teikiama patalpos savininkui (bendraturčiui) arba jo įgaliotam asmeniui, norinčiam gauti pažymą apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų. Informacija gali būti suteikiama žodžiu arba parengiama pažyma.

Prašymus galima pateikti asmeniškai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS (Registrų centro savitarną) arba per Administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai  www.epaslaugos.lt. arba atsiųsti paštu.

Jei paslaugos gavėjas prašymą siunčia paštu, prie prašymo turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje ir norintiems gauti pažymą apie šeimos sudėtį (toliau – pažyma), kai pažymą reikia pateikti aukštosioms mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms dėl socialinių garantijų. Išduodama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pažyma.

Alytaus miesto savivaldybės gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje yra tik duomenys apie Alytaus miesto savivaldybės gyventojus, todėl pažymos išduodamos, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota Alytaus mieste ir pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai.

Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikų nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys. 

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, Rotušės a. 4, Alytus, arba per įgaliotą asmenį.

Pažymos neišduodamos, kai pažymą reikia pateikti kitoms institucijoms (teismams, bankams ir kt.), kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai. Tokiais atvejais asmenys dėl pažymų apie šeiminę padėtį turi kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinio Alytaus filialą adresu Pušyno g. 51,  Alytuje. Siunčiant prašymą elektroniniu paštu [email protected], prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Išsamesnė informacija www.registrucentras.lt/p/683.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 268 8262 bei interneto tinklalapiuose: www.registrucentras.lt, www.epaslaugos.lt.

Informacijos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų ir likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, dokumentų išsiuntimas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir nukentėjusio asmens pažymėjimų parvežimas

Paslauga teikiama asmenims, nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų, likviduojant Černobylio atominės elektrinės (ČAE) avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje. Paslauga apima informacijos teikimą ir dokumentų išsiuntimą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą (LGGRT) bei nukentėjusio asmens pažymėjimų parvežimą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį.

Asmuo apie priimtą sprendimą išduoti Nukentėjusiojo asmens pažymėjimą informuojamas žodžiu arba raštu.

Pažymos Valstybinei mokesčių inspekcijai apie asmens neteisingai sumokėtą įmoką ar rinkliavą išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems susigrąžinti neteisingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitas sumokėtas įmokas ir rinkliavas, kurios įskaitomos į Alytaus miesto savivaldybės biudžetą.

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] arba per e.pristatymas informacinę sistemą. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu prašyme nurodytu būdu.

Prašymo forma

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie jų įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašymus galima pateikti asmeniškai atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrių Rotušės a. 4, 62504 Alytus arba el. būdu per Administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Paslauga teikiama jaunoms šeimoms (toliau – paslaugos gavėjas), pageidaujančioms gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyti regione.

Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo, jauna šeima susiranda būstą pirkimui ar sklypą namo statybai.

Paslaugos gavėjas Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja šeimos turtą.

Paslaugos gavėjas prašymą išduoti pažymą pateikia elektroniniu būdu (prašymo formą pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt arba asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčia paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą (išduotą pažymą arba motyvuotą atsisakymą ją išduoti) informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Paslauga teikiama Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus mieste asmenims, norintiems gauti pažymą apie jiems paskirtas arba išmokėtas išmokas.

Išduodamos pažymos:

1.   Pažyma apie paskirtą arba išmokėtą piniginę socialinę paramą;

2.   Pažyma apie paskirtas tikslines kompensacijas;

3.   Pažyma apie paskirtas vaikui išmokas;

4.   Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;

5.   Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vilties g. 28A, 63205 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą.

Dalintis: