Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Artimojo netektis

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Mirties registravimas

Asmens mirtį civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva be asmens prašymo, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu.

Asmeniui pageidaujant, išduodamas mirties įrašą liudijantis išrašas.

Prašymas išduoti civilinės būklės akto (mirties) įrašą liudijantį išrašą gali būti pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba el. būdu per Registrų centro savitarną.

Leidimų laidoti išdavimas

Leidimas suteikia teisę laidoti žmogaus palaikus, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti kapavietė skiriama neatlygintinai. Asmens prašymas išduoti leidimą laidoti pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba elektroniniu būdu).

Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą

Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį.

Mirtis įtraukiama į apskaitą, sudarant mirties įrašą.

Asmeniui pageidaujant, išduodamas mirties įrašą liudijantis išrašas.

Suinteresuotas asmuo prašymą pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai gali pateikti asmeniškai arba per Registrų centro savitarną.

Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti teikimas

Parama teikiama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių arba elektroniniu būdu).

Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas

Finansinė parama (vienkartinė pašalpa) teikiama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių šeimos nariams arba artimiems giminaičiams. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Kur kreiptis netekus artimojo?

Mirus žmogui, į Alytaus miesto savivaldybės administracijos asmenų aptarnavimo vieno langelio principu padalinį (priimamąjį) reikia kreiptis tuo atveju, jeigu norima laidoti Alytaus miesto kapinėse (Savanorių g., Klevų g., Daugų g. arba Užupių k.) arba gauti šiuo atveju priklausančias išmokas.

  1. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui pateikus medicininį mirties liudijimą, kurį išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba teismo medicinos ekspertas. Jeigu pageidaujama laidoti į turimą kapavietę, reikalingas kapavietę prižiūrinčio asmens sutikimas (išskyrus atvejus, kai laidojamas pats kapavietę prižiūrėjęs asmuo). Sutikimas pateikiamas raštu asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
  2. Laidojimo pašalpai ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinei kompensacijai (jei mirusysis ją gavo) gauti pateikiamas prašymas ir laidojančio asmens dokumentas bei banko sąskaitos numeris.

Darbo laikas:  pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val. 
Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Savaitgaliais dėl leidimo laidoti reikia kreiptis į UAB „M5R“ (buv. „Alytaus skausmo užuovėja“ (Pulko g. 96/ Rūtų g. 65), tel. 8 663 66 200, 8 663 66 300.

Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams paslaugas teikia UAB „M5R“ (buv. „Alytaus skausmo užuovėja") (Žmogaus palaikų gabenimo patologinės anatomijos tyrimams ar teismo medicinos ekspertizėms ir tyrimams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-157/1V-118, 3 punktas) 

Mirusio piliečio asmens tapatybės kortelė ir/ar pasas grąžinami teritorinei policijos įstaigai tiesiogiai, per Lietuvos Respublikos konsulinę įstaigą ar per sveikatos priežiūros įstaigą, nustačiusią asmens mirties faktą.

Jei laidojamas pensijos gavėjas, reikia kreiptis į Socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį padalinį.

Paslaugas galima užsisakyti elektroniniu būdu. Detalesnė informacija pateikiama kiekvienos paslaugos aprašyme.
 

Laidojimo pašalpos skyrimas

Laidojimo pašalpa mokama mirus: 1. Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui. (Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys užsieniečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą). 2. Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose aktuose. 3. Asmeniui įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą. 4. Asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas. Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą). Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją (Vidaus administravimo skyriuje, aptarnaujančiame asmenis vieno langelio principu arba Socialinės paramos skyriuje), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu www.spis.lt.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas laidojančiam asmeniui

Asmenys, turintys teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją: 1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. 2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai. 3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte. 4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Dalintis: