BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Architektūra, statyba ir žemėtvarka

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų.

Atkuriamosios vertės skaičiuoklė

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį ar paprastąjį statinio remontą, keisti pastato ar jo dalies paskirtį, nugriauti ypatingą, neypatingą statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatus Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Valstybinė rinkliava už leidimą privalo būti sumokėta iki leidimo išdavimo.

Asmens prašymas pateikiamas ir leidimas išduodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ adresu https://www.planuojustatau.lt/

Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda šiuos statybą leidžiančius leidimus:

1) leidimą statyti naują statinį;

2) leidimą rekonstruoti statinį;

3) leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą;

4) leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą;

5) leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą;

6) leidimą pakeisti statinio ar jo dalies paskirt;

7) leidimą nugriauti statinį.

Savivaldybės administracijos sprendimu jos išduoto statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas:

1) jeigu, pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą;

2) jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai;

3) jeigu pasikeitė savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) ir pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 8 dalį nepakeista savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis iki šių statybos darbų ir (ar) statybos užbaigimo procedūrų pradžios;

4) jeigu nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis;

5) statytojo (užsakovo) prašymu.

Pasikeitus statytojui (-ams) statybos darbai gali būti vykdomi statybą leidžiančiame dokumente atnaujinus informaciją apie statytoją (-us).

Jei po statybą leidžiančio dokumento išdavimo paaiškėja, kad statybą leidžiančiame dokumente yra skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitų techninių klaidų, specialistas, gavęs statytojo motyvuotą prašymą ar savo iniciatyva parengia naują (ištaiso klaidas) statybą leidžiančio dokumento versiją.

Laikoma, kad statybą leidžiantis dokumentas yra išduotas ir galiojantis, jeigu jo duomenys įregistruoti „Infostatyba“.

Prašymų specialiesiems architektūros reikalavimams / specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams išduoti nagrinėjimas

Informacija ruošiama ...

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.
Teritorijų planavimo dokumentas laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija (paslaugos teikėjas) priima sprendimą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, suteikia jam unikalų kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę.
Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai (paslaugos gavėjai) prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo. Pasikeitus jau įregistruoto teritorijų planavimo dokumento duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų paslaugos teikėjui pateikti pasikeitusius teritorijų planavimo dokumento duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.
Teritorijų planavimo dokumentas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Prašymas užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, pakeisti duomenis arba jį išregistruoti gali būti pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt) arba per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS (www.tpdris.lt).
Atsakymą paslaugos gavėjas gali gauti elektroniniu paštu ar interneto svetainėse www.zpdris.lt, www.tpdris.lt gali sekti elektroninių paslaugų teikiamų ŽPDRIS ir TPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šios elektroninės paslaugos rezultatus.


Prašymo forma

Išrašo iš Teritorijų planavimo dokumentų registro apie Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus išdavimas

Asmeniui pageidaujant, išduodamas Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registro išrašas apie konkrečioje vietovėje galiojančius registre įregistruotus teritorijų planavimo dokumentus.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą. Atsakymas paslaugos gavėjui pateikiama jo prašyme nurodytu būdu. 

Prašymo forma

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje.

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas

Žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar kitų subjektų prašymu pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) gali būti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatomi (keičiami) žemės sklypams, kuriems pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis ar būdas nebuvo nustatyti detaliuoju planu, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, Žemės įstatymu, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašu ir Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano korektūra, patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimu Nr. T-290.

Prašymo forma 

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems suteikti ir pakeisti numerius žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams.

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected], per e.pristatymas informacinę sistemą arba per Elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu prašyme nurodytu būdu.

Prašymo forma patalpai

Prašymo forma sklypui/pastatui

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimas, priėmimas, naudojimas ir derinimas

Topografiniai ir inžinerinių tinklų planų erdviniai duomenys teikiami derinti ir tvarkyti per el. paslaugą TPS vartai (pasirenkant Matuoju sritį) 

Prašymai duomenims, reikalingiems rengiant žemės sklypų planus, teikiami ta pačia tvarka, prisijungiant per Web Gis duomenų sistemą.

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems atlikti žemės kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės ribose. Rangos arba ūkio būdu statant naujus, remontuojant ir rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ar tinklus kasinėjimo ir (ar) atitvėrimo darbai vykdomi ar ribojamas eismas Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) tik turint leidimą. Leidimas išduodamas pagal prašyme nurodytus terminus (skaičiuojama kalendorinėmis dienomis nuo kasinėjimo ar atitvėrimo darbų pradžios iki atitinkamų darbų pabaigos). Leidimas pagal atskirą prašymą gali būti pratęstas, pateikus argumentuotą prašymą ir papildomai sumokėjus nustatytą vietinę rinkliavą. Pasibaigus leidime nurodytam dangų ir želdinių atkūrimo terminui, statytojas (paslaugos gavėjas) privalo perduoti sutvarkytą darbų vykdymo vietą (pateikti pranešimą apie darbų užbaigimą) savivaldybės administracijos atstovui, kuris apžiūrėjęs kasinėjimo (žemės), atitvėrimo darbų vietą, įvertina ar dangos ir aplinka sutvarkyta ir pritaria arba nepritaria leidimo užbaigimui.

Paslaugos gavėjas užsako paslaugą elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) arba prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą). Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose patalpose ir teritorijose, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios Alytaus miesto savivaldybės administracijai pateikti informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių. 

Pranešimas gali būti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] arba per e.pristatymas informacinę sistemą.

Žemės servituto nustatymas sandoriu ir (arba) servituto nustatymo žemės sklype plano derinimas nustatant servitutą

Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – paslaugos teikėjas), atsižvelgdama į viešpataujančiuoju tapsiančio daikto savininko (toliau – paslaugos gavėjas) pateiktą prašymą sudaryti sandorį dėl savivaldybės nuosavybės teise ir / arba patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės servituto nustatymo, gali nustatyti žemės servitutą išnuomotam ar perduotam neatlygintinai naudotis savivaldybės ir / ar valstybinės žemės sklypui, kai žemės servituto negalima nustatyti administraciniu aktu ir / arba, atsižvelgdama į asmens pateiktą prašymą suderinti Servituto nustatymo žemės sklype planą, kai savivaldybė valstybinę žemę naudoja panaudos pagrindais, sutinka derinti planą su nustatomu žemės servitutu valstybinėje žemėje, patikėjimo teise valdomoje Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą. Atsakymas paslaugos gavėjui pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos teikimo aprašymas

Prašymo forma (nustatyti servitutą)

Prašymo forma (derinti planą)

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti prisijungimo prie savivaldybės patikėjimo teise valdomų susisiekimo komunikacijų sąlygas.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą. Atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

Prašymo forma

Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ir juridiniai asmenys, sutarties pasirašymas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems:

  1. Gauti bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo dalinio dalyvavimo būdu darbų sąmatą (I etapas).
  2. Sudaryti trišalę savivaldybės, fizinio, juridinio asmens ar fizinių asmenų grupės įgalioto asmens ir rangovo statybos rangos sutartį (II etapas), kai norimo įrengti statinio (ar objekto) sąmata suderinta.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą. Atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas prašyme nurodytu būdu.

Prašymo forma (I etapas)

Prašymo forma (II etapas)

Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas

Tikslas – požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas.

Paslaugos gavėjas paraišką raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą. Paslaugos gavėjui atsakymas pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateikta paraiška, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja atsakymo gauti kitu būdu.

Paraiškos forma

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo organizavimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje, o rengiant savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą - informuojant iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas inicijuoti detaliojo plano rengimą gali būti  pateikiamas tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administraciją Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiunčiant paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] arba per e.pristatymas informacinę sistemą. Informacija viešinama savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Visi skelbimai“.

Prašymo forma

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo  47 straipsnio 1 dalimi  Teritorijų planavimo procesų procedūras planavimo organizatoriai, teritorijų planavimo dokumentų rengėjai, viešojo administravimo subjektai ir kiti teritorijų planavimo proceso dalyviai atlieka naudodamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema (toliau – TPDRIS).

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Statytojo (paslaugos gavėjo) prašymu informuojama visuomenė apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama, numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus ir planuojamą viešą susirinkimą.
Projektiniai pasiūlymai skelbimai savivaldybės interneto svetainės skelbimų skiltyje https://alytus.lt/lt/skelbimai 

Paslaugos gavėjas paslaugą gali užsakyti elektroniniu būdu Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ adresu https://www.planuojustatau.lt/ arba prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e. pristatymas informacinę sistemą.
 

Prašymo forma

Dalintis: