BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Socialinė parama, išmokos, kompensacijos

Priėmimas ir konsultavimas

Alytaus m. sav. administracija: Rotušės a. 4, Alytus
Informacinis telefonas: +370 315 55 111
Socialinės paramos skyrius: Vilties g. 28A, Alytus

I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

Prašymų mokėti būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčio dalies kompensaciją nagrinėjimas

Teisę į būsto ar išperkamosios būsto nuomos kompensavimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės ar socialiniame būste, taip pat asmenys bei šeimos, turintys teisę į paramą būstui išsinuomoti ir nuomojantys fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą.

Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems tapti vaiko, likusio be tėvų globos, globėjais / rūpintojais. Paslauga taip pat teikiama vaiko tėvams ar vieninteliam iš turimų tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Asmens prašymas su reikiamais dokumentais pateikiamas raštu – asmeniui tiesiogiai atvykus į Alytaus miesto šeimos centrą adresu Vilties g. 28A, (tel. 8 315 79852), el. paštu: [email protected], paštu arba per pasiuntinį. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu arba el. paštu.

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieni metai.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, kai kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.

Gimus ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Vienkartinė išmoka skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Vienkartinė išmoka skiriama nėščiai nedirbančiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Paslauga teikiama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu. Vaikui skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaiko globos institucijoje.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu ar asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą sąskaitą. Jeigu išmoka neskiriama, asmeniui pageidaujant jam išsiunčiamas motyvuotas atsakymas raštu

Išmokos asmenims su negalia už komunalines paslaugas skyrimas

Išmoką asmenims su negalia  už komunalines paslaugas turi teisę gauti asmenys su negalia (pripažinti Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros (ANTA)), kurių šeimose nėra darbingų (dalyvių) asmenų, ir kurie augina vaikus iki 18 metų (besimokančius mokyklose dienine forma – iki 24 metų). Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas

Vienkartinė kompensacija skiriama asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusių šeimoms. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Asmenys, turintys teisę gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją: 1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas. 2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai. 3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte. 4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių). Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Teisės į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensaciją nustatymas

Kompensacijos teisę turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu jų turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatytus reikalavimus.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Socialinės pašalpos skyrimas

Pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turtą ir pajamas.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms arba tėvams, pagimdžiusioms ir išauginusiems iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų, skyrimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios, išauginusios ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėmis).

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Vienkartinės socialinės paramos teikimas

Vienkartinė tikslinė, periodinė ir sąlyginė pašalpos, atsižvelgiant į asmenų gaunamas pajamas, gali būti teikiama:

 1. Asmenims, sulaukusiems 100 metų jubiliejaus- neviršijant 1 VRP dydžio;
 2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui po komplikuotų operacijų, atliktų per paskutinis 3 mėn., jei pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 VRP – neviršijant 1 VRP dydžio;
 3. Onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 12 mėnesių buvo atlikta operacija, taikytas spindulinis ar cheminis gydymas – neviršijant 3 VRP;
 4. Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems sunkiomis ligomis sergančius vaikus – neviršijant 4 VRP dydžio;
 5. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, skurdo, benamystės, asmens dokumentų tvarkymui, nekompensuojamų vaistų receptų apmokėjimui, vaikų akinių, jutiklių cukraus kiekiui matuoti, ir kitų nekompensuojamų techninės pagalbos priemonių pirkimo išlaidoms iš dalies kompensuoti  ir kitais nenumatytais atvejais, kai asmenų pajamos yra mažesnės nei 1,5 VRP – neviršijant 1 VRP.
 6. Asmenys (šeimos) nelaimės atveju (gaisras, stichinė nelaimė ir kita) atsižvelgiant į įvykio priežastis ir pasekmes (kai asmuo deklaruotas Alytaus mieste ir suniokotas statinys, esantis Alytaus mieste yra jų gyvenamoji vieta) neviršijant 10 VRP dydžio.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Prašymų dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms nagrinėjimas

Kompensacijos skiriamos:

 1. Žuvusiųjų Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to tebevykdytos SSRS agresijos, šeimoms (tėvams, sutuoktiniams, vaikams iki 18 metų bei vaikams vyresniems negu 18 metų aukštųjų mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems studentams, pirmą kartą įgyjantiems bakalauro ar magistro laipsnį, aukštųjų ir profesinių mokyklų dieninių skyrių nedirbantiems moksleiviams, pirmą kartą įgyjantiems profesiją, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai).
 2. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, kurie buvo sunkiai ir apysunkiai sužaloti.
 3. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, šeimoms.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti vietinės rinkliavos lengvatas. Vietinė rinkliava – tai Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti. Lengvata skiriama Alytaus miesto savivaldybėje registruoto būsto valdytojui ar naudotojui, deklaruojančiam gyvenamąją vietą Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu šeimos ar vieno asmens vidutinės mėnesio pajamos neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžio. Šeimoms ar vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems daugiau kaip vieną gyvenamąjį būstą, lengvatos neskiriamos.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie sprendimą informuojamas žodžiu. Jeigu lengvata asmeniui nepriklauso – asmeniui pageidavus, gali būti parengta išvada, pasirašyta Socialinės paramos skyriaus vedėjo.

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas

Vienkartinė pašalpa teikiama:

 1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams).
 2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams.
 3. Vaikams (įvaikiams).
 4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti teikimas

Parama teikiama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti.

Asmens prašymas pateikiamas raštu atvykus į Socialinės paramos skyrių arba elektroniniu būdu.

Dienos socialinės globos teikimas

Dienos socialinės globos paslaugos – tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Ilgalaikės socialinės globos teikimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti visumą paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė (laikinoji) globa, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos

Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos – tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis.

Dėl apgyvendinimo Nakvynės namuose gali kreiptis socialinės rizikos suaugę ar senyvo amžiaus asmenys.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Būsto (aplinkos) pritaikymas žmonėms su negalia

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

 • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Maitinimo organizavimas

Paslauga teikiama asmenims, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimo organizavimo paslauga teikiama socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, asmenims, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už 1 valstybės remiamų pajamų dydį.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

Pagalbos į namus teikimas

Pagalbos į namus paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, silpnos sveikatos ar kitų gyvenimo sunkumų negali tinkamai pasirūpinti savimi buityje, gyventi pilnaverčio gyvenimo ir jiems reikalinga kito asmens pagalba.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Transporto paslaugų teikimas

Transporto paslaugos – tai paslaugos, teikiamos asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir / ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Pagalbos pinigai už globojamą vaiką

Piniginė išmoka skiriama, kai yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos, vaiką globojančiam asmeniui. Dydis – 2 BSI (bazinė socialinė išmoka) per mėnesį. Skiriama už globojamą vaiką iki pilnametystės ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jam sukaks 21 metai. Baigus bendro lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d. 

Prašymo forma

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Paslauga teikiama vienam iš vaiko tėvų, įtėviui ar globėjui. Už kiekvieną gimusį gyvą vaiką skiriama vienkartinė išmoka.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į instituciją – Vidaus administravimo skyriuje, aptarnaujančiame asmenis vieno langelio principu, arba Socialinės paramos skyriuje).

Išmokos vaikui skyrimas

Išmoka vaikui skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kurių duomenys yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant gimusius iki 2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai. Jeigu iki Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo (Nr. XIII-237) įsigaliojimo vienu metu gimė du ar daugiau vaikų ir jiems nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, registruotu laišku arba elektroniniu būdu. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas paštu, el. paštu, telefonu, per IS SPIS.

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Nemokamo maitinimo paslauga teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas

Laidojimo pašalpa mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu. 

Teisę į paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti turi asmenys, kurie atitinka abi žemiau nurodytas sąlygas:

- mirties dieną su mirusiu asmeniu buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai, jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių;

- vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (nuo 2024 m. sausio 1 d. 528 Eur). 

Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių. Paramos palaikams parvežti dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį. Nuo 2024 m. sausio 1 d. paramos dydis 2970 Eur.

Dėl paramos palaikams parvežti reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos. Teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo diena yra diena, kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas. Palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos – palaikų parengimo parvežti (laikymo, skrodimo, balzamavimo, kremavimo ar kita), palaikų parvežimo karste ar urnoje, palaikų parvežimo dokumentų sutvarkymo ir kitos būtinos palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus) arba elektroniniu būdu.

 

Laidojimo pašalpos skyrimas

Laidojimo pašalpa mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiams;

2. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; 

3. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

4. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

5. Asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Paramos mirties atveju įstatymas;

6. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;

7. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

8. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;

9. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje;

10. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;

Dėl laidojimo pašalpos reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos (asmens mirties datos, rasto mirusio asmens – medicininio mirties liudijimo išrašymo datos).

Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui (fizinis asmuo, juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturinti organizacija arba pastarųjų padalinys, organizuojantys palaikų laidojimą). Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžių. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį. Nuo 2024 m. sausio 1 d. pašalpos dydis 440 Eur.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Rotušės a. 4, Alytus) arba į Socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus), atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu [email protected] ar elektroniniu būdu www.spis.lt.

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas

Teikiama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių ).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas jos gavėją laidojančiam asmeniui

Kompensacija skiriam vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu ir Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-39 

Mirus individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjui, kompensacija išmokama jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi.

Išmokama mirusio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija už tą mėnesį, kurį individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjas mirė.

Kitos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjui priklausančios individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos sumos, kurios jam nebuvo išmokėtos dėl mirties, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo teise pereina mirusiojo turtas.

Asmens prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją (Rotušės a. 4, Alytus) arba į Socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus), atsiuntus paštu, per pasiuntinį, el. paštu [email protected] ar elektroniniu būdu elektroniniu būdu www.spis.lt

Informacijos savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas pateikimas

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis. Lietuva nuo 2019-07-31 prisijungė prie ekonominės socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (toliau – EESSI sistema), kuri skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skirtiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus, keistis reikiama informacija.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas taip pat ir išmokas vaikams bei išmokas mirties atveju. Dėl šių išmokų skyrimo, mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių. Informacija keičiamasi, kad išmokos būtų mokamos pirmumo teisę turinčioje valstybėje taip išvengiant dvigubo išmokų mokėjimo.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vilties g. 28A, 63205 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą).

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Paslauga teikiama Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Alytaus mieste asmenims, norintiems gauti pažymą apie jiems paskirtas arba išmokėtas išmokas.

Išduodamos pažymos:

1.   Pažyma apie paskirtą arba išmokėtą piniginę socialinę paramą;

2.   Pažyma apie paskirtas tikslines kompensacijas;

3.   Pažyma apie paskirtas vaikui išmokas;

4.   Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;

5.   Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių Vilties g. 28A, 63205 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį ar elektroninėmis priemonėmis: el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą.

Dalintis: