BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Statyba, žemėtvarka ir urbanistika

Teritorijų planavimas ir dokumentai

Žemės sklypų formavimo ir projektavimo projektai

Informacija atnaujinta: 2024 03 21

Statybos dokumentai

Išduodami tokie statybą leidžiantis dokumentai (statybos leidimai):

 1. leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai; naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 2. leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui; nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 3. leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
 4. leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingo ir neypatingo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui, atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis; ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 5. leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
 6. leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį, kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
 7. leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys.

Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)

Informacija atnaujinta: 2024 03 21

Žemės (kasinėjimo) darbai

Miesto adresai

Statinių naudojimo priežiūra

 • Statinių naudojimo ir priežiūros tvarka
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37. 2004, Nr. 153-5571).
 • Lietuvos respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 50-2440)
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas" (Žin., 2010, Nr. 116-5943).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai" (Žin., 2011, Nr. 2-66).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tv arkos aprašas" (Žin., 2004, Nr. 98-3658; 2011, Nr. 77-3769).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas" (Žin., 2005, Nr. 115-4195).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga" (Žin., 2000, Nr. 17-424).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" (Žin., 2000, Nr. 8-215).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga" (Žin., 2008, Nr. 1-34).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo" (Žin.,2008, Nr. 35-1256).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumosišsaugojimas" (Žin., 2008, Nr. 35-1255).
 • „Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės" (Žin., 1997, Nr. 105-2660).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai" (Žin., 2010, Nr. 115-5903).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai" (Žin., 2010, Nr. 115-5904).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (Žin., 2002, Nr. 119-5372).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį" (Žin., 2003, Nr. 58-2611).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms" (Žin., 2001, Nr. 53-1898).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004„Gyvenamieji pastatai" (Žin., 2004, Nr. 23-721).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai" (Žin., 2004, Nr. 54-1851)
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005„Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" (Žin., 2005, Nr. 93-3464).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai" (Žin., 2004, Nr. 54-1852).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas" (Žin., 2004, Nr. 54-1852).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas" (Žin., 2002, Nr. 55-2209).
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas" (Žin., 2010, Nr. 116-5947).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas". (Žin., 2005, Nr. 151-5568).
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" (Žin., 2009, Nr. 138-6095).
 • Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" (Žin., 2009, Nr. 159-7219).
 • Pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka, (Žin., 2002, Nr. 54-2145).
 • Daugiabučių namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 80-4209).
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos (Žin., 2012, Nr. 60-3029).
 • Daugiabučio gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų aprašo tipinė (pavyzdinė) forma (Žin., 2012, Nr. 74-3855)
 • Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimas Nr. T-248)

Informacija atnaujinta: 2024 03 21

Alytaus miesto savivaldybė kviečia alytiškius pasinaudoti dalinio dalyvavimo programos pagalba susitvarkyti automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikšteles ar kitus objektus. Norite tai padaryti, tačiau nežinote kaip?

Plačiau

Informacija atnaujinta: 2024 03 21

Geodezija

Savivaldybės administracijos teikiamos elektroninės paslaugos ir jų užsakymas

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-21