Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Vandens apsauga

Sanitarinės vandenviečių apsaugos zonos

Požeminis geriamasis vanduo Alytaus miestui yra tiekiamas iš trijų vandenviečių – Vidzgirio, Radžiūnų ir Strielčių. Šias vandenvietes eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys", įdiegusi kokybės ir aplinkosaugos sistemas, atitinkančias ISO standartus.

Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį, turi būti sudaromos vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos – SAZ. Visos Alytaus miesto vandenvietės turi nustatytas šias zonas, jose atitinkamai reglamentuojama ūkinė veikla, planuojamos ir vykdomos požeminio vandens apsaugos ir kontrolės priemonės.

2000 m. įsigaliojus Lietuvos higienos normai HN 44:2000 (Gėlo ir mineralinio požeminio vandens vandenviečių ir vandentiekio vamzdynų sanitarinės apsaugos zonų įrengimo ir priežiūros higienos normos bei taisyklės) UAB „Vilniaus hidrogeologija" sutikslino Alytaus miesto vandenviečių SAZ (žiūrėkite SAZ žemėlapį). Nuo 2003 m. įsigaliojusi nauja Lietuvos higienos norma HN 44:2003 (Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra) reikalavimų SAZ sudarymui ir priežiūrai nepakeitė.

Vandenviečių SAZ susideda iš trijų juostų. 1-oji – griežto režimo apsaugos  juosta, skirta saugoti vandenvietę ir joje esančius požeminio vandens kaptažo įrenginius (gręžinius) nuo nuolatinės, atsitiktinės arba tyčinės taršos.Apribojimų juostos yra skirtos apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės (2-oji juosta) ir cheminės taršos (3-ioji juosta). Antrosios ir trečiosios SAZ juostų dydžiai yra apskaičiuoti analitiniais ir grafiniais metodais arba nustatomi analogijos būdu, matematiniu modeliavimu. Vidzgirio ir Strielčių vandenvietėms šių juostų dydžiai buvo skaičiuoti analitiškai. Radžiūnų vandenvietės SAZ nustatyti naudotas tobulesnis būdas – matematinio modeliavimo (filtracinio modelio), analitinių ir grafinių metodų kombinacija.

Griežto režimo SAZ

Griežto režimo apsaugos (1-osios) juostos dydžiai nėra skaičiuojami, yra fiksuota jų norma (juostos dydis yra 25 m nuo kraštinių gręžinių). Griežto režimo apsaugos juostai privalomi šie reikalavimai:

 • „1-oji juosta turi būti aptverta, tvarkinga, apželdinta, vandens kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo tyčinio ar atsitiktinio užteršimo (siurblinė turi būti užrakinta, gręžinio žiotys sandarios), turi būti čiaupai vandens pavyzdžiams paimti. Draudžiama bet kokia ūkinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu...". 

Už higienos normos pažeidimus šioje zonoje atsako vandenvietės šeimininkas.

Mikrobinės taršos SAZ

Mikrobinės taršos apribojimo (2-osios) juostos dydis turi būti toks, kad mikroorganizmai, patekę į eksploatuojamąjį horizontą, kaptažinio įrenginio nepasiektų būdami gyvybingi. Tarpsluoksniniuose vandeninguose horizontuose mikroorganizmai išlieka gyvi iki 200 parų, todėl ir 2-oji SAZ juosta yra skaičiuojama ar modeliuojama šiam laikui. Mikrobinės taršos juostai II grupės vandenvietėms (šiai grupei priklauso Alytaus miesto vandenvietės) privalomi šie reikalavimai:

"2-osios juostos teritorijoje draudžiama:

 • statyti gyvenamuosius namus be kanalizacijos tinklų;
 • įrengti kolektyvinius sodus ir daržus;
 • įrengti asenizacijos ir filtracijos laukus;
 • tręšti nuotekomis, srutomis;
 • tręšti nuotekų dumblu;
 • įrengti kapines;
 • statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės įmones;
 • įrengti mėšlo saugyklas, siloso tranšėjas, kompostavimo aikšteles;
 • naudoti pesticidus ir herbicidus;
 • gaminti ir sandeliuoti pesticidus ir kitas chemines medžiagas, bei ir preparatus. 

Šios juostos dydis Vidzgirio vandenvietėje yra 150 m nuo griežto režimo juostos ribų, Radžiūnų vandenvietėje 150–180 m, Strielčių vandenvietėje 300 m. Ši juosta yra žymima teritorijos planavimo dokumentuose, o vietovėje ji pažymima riboženkliais.

Už higienos normos pažeidimus šioje juostoje atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie čia vykdo ūkinę veiklą. Labai svarbu, kad šioje juostoje būtų laikomasi nustatytų reikalavimų ir ateityje neatsirastų naujų taršos židinių.

Cheminės taršos SAZ

Cheminės taršos apribojimo (3-iosios) juostos matmenys apskaičiuojami (modeliuojami) atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę į gruntinio vandens ar tiesiai į eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų kaptažinio įrenginio per visą vandenvietės eksploatacijos laiką, t. y. 25-50 metų. Ši juosta sudaryta iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo srities gruntinio vandens horizonte) ir 3b (kaptažo srities eksploatuojamame horizonte). Griežti ūkinės veiklos apribojimai yra numatyti tik 3a sektoriuje.

Nustatant SAZ trečiosios juostos 3b sektoriaus, t. y. kaptažo srities eksploatuojamame horizonte, ribas, įvairių horizontų ir vandenviečių kaptažo sritys yra sujungtos ir gautos 2 integruotos 3b juostos. Viena iš jų sudaryta Vidzgirio ir Radžiūnų vandenvietėms, jos dydis   maždaug 10,5 x 5-6 km. Kita 3b juosta sudaryta Strielčių vandenvietei, jos dydis - 5,5 x 4,2 km.

Apibendrintas Vidzgirio ir Radžiūnų vandenviečių SAZ 3a sektorius yra sudėtingos formos ir gana didelis - jis užima bene pusę šių vandenviečių 3b sektoriaus ploto, o mieste esančios Vidzgirio vandenvietės 3a ir 3b sektorių ribos yra gana artimos. Strielčių vandenvietės 3a sektorius yra gerokai mažesnis ir praktiškai jis visas yra už Alytaus miesto teritorijos ribų.

Cheminės taršos juostai II grupės vandenvietėms privalomi šie reikalavimai:

„3-iosios juostos teritorijoje draudžiama:

 • naudoti pesticidus ir herbicidus;
 • pesticidų ir kitų cheminių medžiagų ir preparatų gamyba ir sandėliai;
 • įrengti buitinių ir pavojingų atliekų sąvartynus. 

Už higienos normos pažeidimus atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie užsiima ūkine veikla šioje zonoje.
 
HN 44:2003 23-ame punkte rašoma, jog vandenvietės SAZ projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į vandens tiekimo sistemos plėtros perspektyvas. Taigi vandenviečių SAZ turi būti apskaičiuotos vandenviečių debitams, lygiems čia patvirtintiems požeminio vandens eksploataciniams ištekliams, nors dabar jose imamo vandens kiekis gali būti daug mažesnis. Taip daroma todėl, kad apskaičiuotas nedideliems debitams sanitarinės apsaugos zonas vėliau gali nebūti galimybių padidinti (tie plotai gali būti užstatyti ir pan.). Taigi SAZ privalo saugoti ir tų išteklių kokybę, kurie šiuo metu nėra naudojami, tačiau jų gali prireikti ateityje.

Saugokime vandenį - jis mūsų gyvybės ir sveikatos šaltinis.

UAB „Dzūkijos vandenys" informacija
 

Alytaus miesto savivaldybės požeminio vandens stebėsena pradėta vykdyti 1998 m. pabaigoje ir iki pat šio laiko nenutrūkstamai tęsiama. Nuo pat pradžių ji atliekama pagal Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamente suderintas ir Lietuvos geologijos tarnyboje patvirtintas programas. Per visą minėtą laikotarpį Alytaus m. savivaldybės požeminio vandens stebėseną atliko ir  atlieka UAB „Vilniaus hidrogeologija".

Programos:

Rezultatai:

 

Informacija atnaujinta: 2020 03 24
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-24