Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Informacija apie parengto teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame, kad parengti Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) sprendiniai.

Specialiojo plano keitimo pagrindas: Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T-180 „Dėl Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano rengimo planavimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Specialiojo plano organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracija, adresas: Rotušės a. 4, LT- 62504 Alytus, tel. (8 315) 55102, el. p. [email protected].
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected], interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.
Planavimo tikslai: 1) nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio valstybinio reguliavimo veiklos kryptis; 2) nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas, kad būtų sudarytos prielaidos pasiruošimui plėtoti reikalavimus ir poreikius atitinkantį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkį; 3) spręsti gyventojų ir kitų vandens vartotojų aprūpinimą saugiu visuomenės sveikatai vandeniu bei nustatyti plėtros prioritetus; 4) nustatyti miesto teritorijas, kuriose reikia spręsti nuotekų surinkimą, ir įvardyti plėtros prioritetus; 5) nustatyti priemiesčio teritorijas, iš kurių tikslinga surinkti ūkines nuotekas ir perduoti į miesto nuotekų valyklą;6) nustatyti miestus, miestelius ir kaimus, iš kurių tikslinga vežti sutankintą arba nusausintą nuotekų dumblą į Alytaus miesto nuotekų valyklos dumblo sausyklą; 7)     nustatyti teritorijas, kuriose bus taikomas individualus vandens išgavimas ir individualus nuotekų šalinimas; 8) didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų naudotojų visuotinumą bei užtikrinti efektyvų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimą; 9) nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus, kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniam gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas; 10) nustatyti aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų ribas; 11) aglomeracijų teritorijose nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis;12) pažymėti esamų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas iš pateiktų požeminio vandens išteklių aprobavimo ataskaitų; 13) pažymėti normatyvines esamų nuotekų valymo įrenginių sanitarines apsaugos zonas; 14) parengti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą; 15) numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; 16) nustatyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eiliškumą), siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: 1) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant paviršinių nuotekų) tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros prioritetus, įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimo šaltinius; atlikti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros būklės analizę, šios infrastruktūros objektų išdėstymo vertinimą, individualaus geriamojo vandens išgavimo ir (ar) individualaus nuotekų tvarkymo esamų objektų išdėstymą; suplanuoti centralizuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemas; jei nustatytoje aglomeracijoje centralizuotų sistemų įrengimo kaina nepagrįstai didelė, atlikti įmanomų alternatyvų įvertinimą, numatant individualų geriamojo vandens išgavimą ir (arba) nuotekų tvarkymą nuotekų valymo įrenginiais, kurių tinkamas eksploatavimas leis užtikrinti nuotekų išvalymą iki aglomeracijoje nustatytų reikalavimų; 2) numatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas; 3) numatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijų specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 4) numatyti neišvengiamumu pagrįstas konkrečias teritorijas žemės paėmimui visuomenės poreikiams, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai; 5) numatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; 6) numatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros aptarnavimui reikalingus servitutus, plėtrai – inžinerinių komunikacijų koridorius; 7) nustatyti paviršinių nuotekų infrastruktūros baseinų teritorijas, plėtros kryptis, naudojimo, tvarkymo ir apsaugos priemones; 8) numatyti gatvių užtvindymo riziką liūčių metu mažinančias priemones; 9) numatyti paviršinių vandens telkinių taršą mažinančias priemones;10) numatyti lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių sprendinius.
Planuojama teritorija: Alytaus miesto savivaldybė, plotas – 3943,46 ha..

VIEŠINIMO PROCEDŪROS IR PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA
Supažindinimo tvarka: Informaciją apie parengtus Alytaus miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius teikia Planavimo organizatorius arba Plano rengėjas.
Su sprendiniais galima susipažinti nuo 2023 m. liepos 8 d. iki 2023 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. S-RJ-11-21-737. 
Vieša ekspozicija vyks nuo 2023 m. liepos 19 d. iki 2023 m. rugpjūčio 8 d., adresu Rotušės a. 4, 62504 Alytus – priimamajame. Atsakingas asmuo: Alytaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Arūnas Grigaitis, el. p. arū[email protected], tel. . (8 315) 55 165.

Sprendinių viešas aptarimas vyks 2023 m. rugpjūčio 9 d. 11:00 val. Rotušės a. 4, 62504 Alytus Tarybos posėdžių salėje.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Sprendiniai I

Sprendiniai II

 


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-09