BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus Šaltinių progimnazijos pretendento atranka specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Skelbiama atranka Alytaus Šaltinių progimnazijos (biudžetinė įstaiga, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, tel. +370 655 15 372,  el. p. [email protected]. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191056390) specialiojo pedagogo pareigoms užimti.
Specialiojo pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas nuo 0,9294 iki 1,3053 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo krūvio).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota darbo sutartis.
Darbo krūvis – 1 etatas. 
Darbo pradžia – nuo 2024 m. rugpjūčio 26 d.

Darbo pobūdis: 

1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimo, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą progimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, -mokinio namuose; 
2. bendradarbiaudamas su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,  tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, prireikus, kitų įstaigų, kurių veikla susijusi su vaiko sveikatos stiprinimu ir vaiko gerovės kūrimu, specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
3. padeda mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
4. konsultuoja mokytojus kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
5. teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo klausimais;
6. dalyvauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
7. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
8. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;
9. šviečia progimnazijos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
10. vykdo kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su specialiojo pedagogo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato progimnazijos direktorius, suderinęs su specialiuoju pedagogu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1. išsilavinimas – aukštasis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
2. išmanymas individualių programų rengimo principų, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų; 
3. išmanymas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo metodų, gebėjimas juos taikyti, padedant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
4. geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
5. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas B1 lygiu;
3. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
4. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, planuoti, organizuoti savo darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, savarankiškai vykdyti specialiojo pedagogo pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu. 

Pretendentas privalo pateikti: 

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2024 m. birželio 21 d. 15.00 val. įskaitytinai šiuo adresu: Alytaus Šaltinių progimnazijos raštinė, Lauko g. 23, LT-62338 Alytus, el. pašto adresu: [email protected]. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir, sutikrinus juos su kopijomis, grąžinami. 
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Atranka specialiojo pedagogo pareigoms užimti vyks 2024 m. birželio 25 d. 13.00 val. 

Apie atranką galima pasiteirauti tel. +370 655 15 372.


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-07