BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus miesto savivaldybė viešo aukciono būdu parduoda garažą Tvirtovės g. 11C, Alytuje

Aukciono organizatorė – Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, adresas Rotušės a. 4 LT-62504 Alytus, tel. +370 315 55 111, faks. +370 315 55 191, el. p. [email protected].
 
Aukciono vykdymo būdas – elektroninis (vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt). 

Nuoroda į aukcioną https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=288800&number=264946 (aukciono Nr. 264946).
 
Informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą:
Pastatas – garažas, Tvirtovės g. 11C, Alytuje; unikalus daikto Nr. 1197-7006-0012; registro Nr. 60/21038; daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų; žymėjimas plane – 1G1p; statybos pabaigos metai – 1977; baigtumas – 100 %; sienos – plytos; stogo danga – ruberoidas; aukštų skaičius – 1; bendras ir pagrindinis plotas – 21,11 kv. m; tūris – 63 kub. m; užstatytas plotas – 23,51 kv. m.
 
Informacija apie kartu su parduodamu nekilnojamuoju turtu išnuomojamą žemės sklypo dalį:
Žemės sklypas Tvirtovės g. 11A, Alytuje; unikalus daikto Nr. 4400-5191-5114; registro Nr. 44/2334050; žemės sklypo kadastro Nr. 1101/0008:148; daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; žemės sklypo plotas ir užstatyta teritorija – 0,8119 ha.

Parduodamam nekilnojamajam turtui eksploatuoti reikalinga 0,0050 ha ploto dalis (iš 0,8119 ha ploto) (galimas valstybinės  žemės nuomos terminas – 9 m.). Aukciono laimėtojas privalo per 30 dienų nuo nuosavybės teisės į aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą įregistravimo Nekilnojamojo turto registre kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administraciją su prašymu išnuomoti nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą ir sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį, kurioje nuomos mokestis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimo Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 papunktyje nustatyta tvarka.

Kita informacija:

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur) Mažiausias kainos didinimo intervalas (Eur) Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur) Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis (Eur)

Aukciono dalyvių registravimo

pradžia ir pabaiga (data ir laikas)
Dalyvių registracijų tvirtinimo trukmė d. d. Aukciono pradžia ir pabaiga (data ir laikas)

2 700,00

27,00

30,00

270,00

Pradžia 2024-06-12 00:00 val.,

pabaiga 2024-06-13 23:59 val.
1

Pradžia 2024-06-17 09:00 val.,

pabaiga 2024-06-18 13:59 val.

 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą LT73 7181 2000 0213 0486, esančią AB Šiaulių banke (mokėjimo paskirtyje nurodoma „Už aukcioną Tvirtovės g. 11C, Alytuje“). Asmuo, pradėdamas registraciją į aukcioną, jau turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą.
 
Asmens registracija į elektroninį aukcioną vyksta asmeniui prisijungiant specialiojoje interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais. Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės atitinkamoje skiltyje privalo nurodyti adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta arba buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruotąja), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas aukciono dalyvio garantinis įnašas. Fizinis asmuo, prisijungęs specialiojoje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas. Juridinis asmuo elektroniniame aukcione dalyvauja per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu. Fizinis asmuo į konkretų elektroninį aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.
 
Registruojantis aukciono dalyviu asmuo privalo pateikti Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punkte nurodytus dokumentus ir informaciją:
1. Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės:
1.1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
1.2. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
1.3. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
1.4. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
1.5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
2. Fiziniai asmenys:
2.1. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
2.2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).
 
Aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą privalo sumokėti visi asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione.  Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
 
Aukcionui pasibaigus tą pačią dieną parengiamas aukciono protokolas ir pateikiamas pasirašyti aukciono laimėtojui. Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašyto aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.
 
Aukciono organizatorius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo aukciono protokolo pasirašymo išsiunčia elektroninio ryšio priemonėmis, paštu arba įteikia pasirašytinai aukciono laimėtojui nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektus ir praneša jam sutarties pasirašymo datą.
 
Nekilnojamojo turto apžiūra: 

 

Vykdoma nuo 2024-06-10 nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir 2024-06-11 nuo 14.00 val. iki 16.00 val. Prieš atvykdamas į apžiūrą, suinteresuotas asmuo privalo susisiekti su atsakingu asmeniu. Nekilnojamasis turtas parduodamas esamos būklės. Aukciono dalyvis, nedalyvaudamas turto apžiūroje, prisiima dėl to kylančią riziką ir atsakomybę.
 
Atsiskaitymas už nupirktą nekilnojamąjį turtą: 

Įstatymų nustatytos formos nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Aukciono laimėtojas savo lėšomis per 1 mėn. nuo nekilnojamojo turto perdavimo dienos privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą. Už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą aukciono laimėtojas atsiskaito sumokėdamas nekilnojamojo turto kainą ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.
 
Jeigu per nurodytą terminą nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį. Tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione nekilnojamasis turtas parduodamas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.
 
Atsakingas asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus patarėja Neringa Norušė, tel. +370 620 24 409, +370 315 55 139, el. p. [email protected].
 
Teisės aktai: 

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-18 įsakymu Nr. DV-879 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo tvirtinimo“, Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018-05-30 įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-08