Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Skelbiamas konkursas laisvai Socialinės globos padalinio vedėjo pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai Socialinės globos padalinio vedėjo, pareigybei užimti. 
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Atrankos būdas – testas raštu, pateiktų dokumentų analizė.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybė – padalinio vedėjas (toliau –vedėjas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS
2. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti socialinių paslaugų teikimą, produktyvų socialinės globos padalinio darbuotojų darbą.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Vedėjas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą ir vieną iš kvalifikacinių kategorijų.
4. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų socialinio darbo su socialinės atskirties asmenimis darbo patirtį.
5. Turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį.
6. Vedėjas savo darbe vadovaujasi:
6.1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkų susirinkimo nutarimais,  VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, darbo vidaus  tvarkos taisyklėmis, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksu, šiuo pareigybės aprašymu  ir kitais teisės aktais.
6.2. komandinio darbo metodais.
7. Vedėjas privalo:
7.1. kelti savo profesinę kvalifikaciją;
7.2. gebėti dirbti su socialinės atskirties asmenimis;
7.3. išmanyti socialinio darbo pagrindus;
7.4. užtikrinti sklandų ir efektyvų padalinio darbą;
7.5. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
7.6. turėti organizacinių gebėjimų;
7.7. nustatyti socialinę problemą, planuoti, teikti ir įvertinti paramą, operatyviai priimti sprendimus, bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir šeimos nariais;
7.8. pasižymėti  empatija, tolerancija, geranoriškumu,  sąžiningumu, atsakingumu, kūrybiškumu bei iniciatyvumu, objektyvumu, konfidencialumu;
7.9. būti išklausęs skubios pagalbos, socialinių paslaugų higienos įgūdžių mokymų programas.
8. Gebėti:
8.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
8.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
8.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
8.4. dirbti komandoje, teikti konsultacijas.
9. Mokėti:
9.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;
9.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
9.3. dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
10. Vadovauja Socialinės globos padaliniui (toliau – padalinys) ir užtikrina padalinio nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą. 
11. Pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, užtikrindamas padaliniui pavestų funkcijų vykdymą.
12. Planuoja, organizuoja, vertina socialinį darbą dirbančių darbuotojų veiklą teikiant socialines paslaugas padalinio paslaugų gavėjams.
13. Kontroliuoja padalinio pildomų dokumentų kokybę, atsako už jų atitikimą reikalavimams.
14. Organizuoja ir kontroliuoja padalinyje dirbančių darbuotojų darbą, veda socialines paslaugas namuose teikiančių darbuotojų pasitarimus.
15. Bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais ir paslaugų gavėjų artimaisiais, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  specialistais.
16. Atlieka padalinio teikiamų paslaugų sudėties, kokybės, paslaugų gavėjų skaičiaus, socialinio darbo personalo skaičiaus ir sudėties analizes bei vertinimus, teikia pasiūlymus administracijai dėl socialinės globos ir priežiūros paslaugų kokybės tobulinimo.
17. Analizuoja metodinę medžiagą, padedančią efektyviau organizuoti padalinio veiklą, domisi socialinio darbo, socialinių paslaugų teikimo naujovėmis.
18. Konsultuoja paslaugų gavėjus ir jų artimuosius socialinių paslaugų teikimo klausimais, atlieka asmenų prašymų, skundų dėl padalinio teikiamų paslaugų, nagrinėjimą.
19. Rengia paklausimus ir atsakymus į paklausimus padalinio paslaugų teikimo klausimais..
20. Organizuoja padalinio veiklos vertinimo ataskaitų parengimą ir pristatymą.
21. Pagal kompetenciją dalyvauja planuojant, organizuojant, vertinant padalinio veiklą.
22. Sudaro vadovaujamo padalinio socialinių darbuotojų darbo bei atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
23. Tvarkingai pildo atliktų darbų žiniaraščius, teikia ataskaitas bei kitus reikalingus dokumentus.
Informuoja tiesioginį vadovą apie pasikeitusią paslaugų gavėjų socialinę situaciją ir poreikius.
24. Sudaro bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus ir pateikia jas darbuotojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į  archyvą.
25. Vykdo  kitus teisėtus įstaigos administracijos pavedimus.  

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio  dokumento kopiją;
4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
7. užpildytą pretendento anketą.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu a.cepule@aspc.lt nuoroda:  Dėl  laisvos Socialinės globos padalinio vedėjo darbo vietos. 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2020 m.  kovo 23 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, apie konkurso datą bus informuojami asmeniškai. 
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, el. p. info@aspc.lt
 


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-09