Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Konkursas Alytaus kultūros centro direktoriaus pavaduotojo meno reikalams pareigybei

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras, kodas 300510369, Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus, tel. (8 315) 77480, el. p. info@akkc.lt
Skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo meno reikalams pareigoms užimti (numatoma sudaryti terminuotą darbo sutartį pavaduoti darbuotoją vaiko priežiūros atostogų metu)

1.    Darbo pobūdis pavaduotojo meno reikalams:

1.1    Vadovauja meno kolektyvų skyriui priklausantiems įvairių žanrų meno kolektyvams;
1.2    Organizuoja ir koordinuoja Kultūros centro savanorius, jų veiklą; 
1.3    Rengia ir koordinuoja Kultūros centro kultūrinius projektus;
1.4    Yra atsakingas už įstaigos strateginio planavimo ir veiklos dokumentų, ataskaitų rengimą;
1.5    Planuoja ir skirsto kolektyvams metinius biudžetus, suderinus su tiesioginiu vadovu, prižiūri tinkamą skirtų lėšų panaudojimą;
1.6    Organizuoja prekių, paslaugų ar autorinių darbų reikalingų Kultūros centro veiklai įsigijimą laikantis viešųjų pirkimų ir kitos viešųjų įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos;
1.7    Užtikrina, kad meno kolektyvai dalyvautų Kultūros centro ir miesto renginiuose;
1.8    Tvarko ir saugo meno kolektyvų grupės veiklos dokumentus;
1.9    Populiarina kultūrą ir meną miesto bendruomenėje ir visuomenėje;
1.10    Teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl Kultūros centro ir meno kolektyvų skyriaus veiklos gerinimo, darbo organizavimo, įstaigos darbuotojų motyvavimo, kultūrinių renginių planavimo ir kitais klausimais;
1.11    Vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių teisės aktų ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos vietinių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jis supažindintas ir apmokytas juos vykdyti, ir kaip galima labiau rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
1.12    Vykdo kitas direktoriaus įsakymuose nustatytas funkcijas;
1.13    Vykdo kitas funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.

2.    Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1    Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (humanitarinių arba socialinių mokslų);
2.2    Turėti kultūrinio darbo patirtį ir veiklos meno kolektyve (vadovavimo) ar koncertinės (atlikėjiškos) veiklos patirtį;
2.3    Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Vyriausybes nutarimais, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais Kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
2.4    Turėti strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo įgūdžių;
2.5    Mokėti rengti, vertinti ir analizuoti kultūrinės veiklos programas- projektus;
2.6    Mokėti organizuoti ir planuoti Kultūros centro darbą; 
2.7    Būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pereigingam. 
2.8    Žinoti Centro įstatus, darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymą ir kitus lokalinius teisės aktus, reglamentuojančius Centro veiklą;
2.9    Žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus;
2.10    Mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.11    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo ir kitomis darbui reikalingomis programomis.

3.    Pretendentas privalo pateikti:

3.1    Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
3.2    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.3    Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3.4    Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3.5    Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
3.6    Gyvenimo aprašymą (CV) - nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
3.7    Motyvacinį laišką, kuriame atsispindėtų meno kolektyvų grupės veiklos vizija. 

4.    Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
5.    Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos portalą, adresu www.portalas.vtd.lt iki 2020 m. vasario 20 d. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos). Telefonas pasiteirauti +370 695 6739


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-07