Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus nakvynės namuose reikalingas socialinis darbuotojas (0,5 etato)

Įstaigos pavadinimas: Alytaus nakvynės namai.

Buveinės adresas: Ulonų g. 14B-29,  62157 Alytus.

Įstaigos kodas 149938665.

Pareigos: Socialinių paslaugų padalinio socialinis darbuotojas (0,5 etato).

Darbo užmokestis: nuo 1150,50 iki 1486,80 eurų prieš mokesčius už 1 etatą, atsižvelgiant į darbuotojo turimą išsilavinimą ir socialinio darbo patirtį.

Specialūs reikalavimai šias pareigas vykdančiam darbuotojui:

 1. Darbuotojas, vykdantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 2. Turi būti įgijęs ne mažiau kaip vieną iš žemiau išvardintų išsilavinimų:
 3. socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį;
 4. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro)  laipsnį ir turėti socialinio darbuotojo kvalifikaciją;
 5. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir būti baigę socialinio darbo studijų programą;
 6. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
 7. iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgytą kitą, ne socialinių mokslų studijų srities kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, išklausius ir atsiskaičius už ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje;
 8.  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį.
 9. Mokėti dirbti kompiuteriu, turėti ECDL START pradmenų pažymėjimą.
 10. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos  Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, įstaigos direktoriaus įsakymais bei kitais socialinį darbą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais, pareigybės aprašymu, socialinio darbuotojo etikos principais.
 11. Puikiai mokėti lietuvių kalbą ir bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu.
 12. Gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
 13. Gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti gerai susipažinus su dokumentų tvarkymo ir raštvedybos taisyklėmis.
 14. Būti pareigingam, sąžiningam, gerai žinoti savo darbą ir tinkamai jį atlikti.
 15. Turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą ir mokėti vairuoti lengvąjį automobilį.

Šias pareigas vykdančio darbuotojo funkcijos:

Dirba su socialinę riziką patiriančiais asmenimis pagal suminę darbo laiko apskaitą. Planuojamas darbo pradžios laikas nuo 17.00 val.

Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. ugdo, atstato ir palaiko klientų asmeninius sugebėjimus, padeda spręsti jų asmenines ir socialines problemas ar iškilusias konfliktines situacijas, padeda inicijuoti pokyčius asmeniniame ir socialiniame gyvenime, tam naudojant paties asmens galimybes bei bendruomenės išteklius;
 2. gerina klientų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį, integruoja juos  į visuomenę; 
 3. vertina kliento socialinę situaciją, veiksmingai bendradarbiauja su asmeniu ir jo artimaisiais;
 4. rengia informacinius raštus savo vykdomų funkcijų srityje;
 5. planuoja ir organizuoja  socialinį darbą grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą klientams;
 6. planuoja ir organizuoja klientų laisvalaikį ir užimtumą;
 7. bendradarbiauja su Socialinių paslaugų padalinio socialinių darbuotojų padėjėjais dirbant socialinį darbą; 
 8. vykdo sanitarinį higieninį rėžimą, kontroliuoja kasmetinį klientų pasitikrinimą nuo užkrečiamųjų ligų; 
 9. užtikrina tuberkuliozės prevenciją priskirtiems klientams;
 10.  renka ir sistemina informaciją apie klientų socialinę būklę: pildo klientų socialines bylas, pildo kitą reikiamą dokumentaciją, sudaro Individualius socialinės priežiūros planus;
 11. skatina klientus laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, sprendžia iškilusias konfliktines situacijas, pašalina konflikto priežastis; 
 12. skatina klientus elgtis etiškai, moko atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam;
 13. lydi savo grupės klientus į  gydymo ar kitas įstaigas, esant poreikiui  dalyvauja kartu ;
 14. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo, bei kitais klausimais;
 15. atstovauja klientus įstaigoje ir už jos ribų, gina jų teises ir interesus;
 16. kliento mirties atveju informuoja apie mirtį jo giminaičius ar artimuosius (jei tokių yra);
 17. perka klientui iš jo asmeninių lėšų aprangą, avalynę, maisto produktus ir kt., kai to pageidauja ir sutinka pats klientas;
 18.  priima iš priskirtų klientų asmenines lėšas ir veda jų apskaitą;
 19. Alytaus nakvynės namų direktoriui pavedus, pagal savo pareigybės kompetenciją pavaduoja kitą darbuotoją, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais; 
 20.  nemažiau 16 valandų per metus dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose;
 21. dalyvauja organizuojant socialines akcijas;
 22. dirba įstaigoje sudarytose komisijose;
 23. vykdo kitus su Socialinių paslaugų padalinio socialinio darbuotojo pareigybės funkcijomis susijusius nurodymus bei pavedimus.

Pateikiami dokumentai:

 • Gyvenimo aprašymas (CV),
 • Kvalifikaciją  įrodantys dokumentai,
 • Rekomendacija iš buvusių darbdavių (privalumas).

Darbuotojų atrankos būdas: individualus pokalbis.
Sudaroma neterminuota darbo sutartis su 3 mėnesių išbandymo terminu.
Gyvenimo aprašymas (CV)  ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai priimami  per 20 kalendorinių dienų nuo skelbimo pateikimo dienos el. pašto adresu: laima.simonyte@alnaknam.lt. Kandidatai, atitinkantys specialius reikalavimus, bus kviečiami individualiam pokalbiui. Tel. pasiteirauti  +370 670 51671.

Skelbimo data: 2022-01-05
 


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-17