Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“ skelbia konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei užimti

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠYNĖLIS“ (savivaldybės biudžetinė įstaiga) Margio g. 1, LT-62153 Alytus, tel. +370 315 76551
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 291052560
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 291052560
Skelbia konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei užimti
Darbo pradžia – 2020 m. rugpjūčio 24 d.
Darbo sutarties rūšis – neterminuota 
Darbo pobūdis – direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal pareigybės aprašymą
Darbo krūvis – 1 etatas
Darbo užmokestis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo 2019-12-05 įstatymu Nr. XIII-2606 
Pagrindinės funkcijos:

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės ir profesinės etikos normų.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia lopšelio-darželio bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui, planuoja, organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklos planų įgyvendinimą.
 3. Vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, planų rengimui, prižiūri, analizuoja ir vertina jų įgyvendinimą.
 4. Inicijuoja ir dalyvauja su ugdymu susijusių lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo ir atnaujinimo veikloje.
 5. Administruoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“.
 6. Koordinuoja lopšelio-darželio atestacinės komisijos veiklą, organizuoja pedagogų kvalifikacijos kėlimą.
 7. Rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, vykdo jų pirkimus, tvarko materialinių vertybių apskaitą.
 8. Vykdo kitus lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla.

Kvalifikaciniai  reikalavimai: 

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei patirtį;
 3. būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 5. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. 

Privalumai: 
1.    Ikimokyklinio ugdymo (vaikų auklėtojo) profesinė kvalifikacija, pradinio ugdymo (pradžios mokyklos) mokytojo profesinė kvalifikacija;
2.    žinoti pedagoginio darbo ypatumus (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec. pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas).

Pretendentų konkurso būdas – testas žodžiu (pokalbis). 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse ir kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Užpildytą Pretendento anketą (pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2007 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 301).
 6. Profesinę patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijas.
 7. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją.
 8. Rekomendaciją iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą – VATIS Prašymų teikimo modulį.
Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami iki 2020 m. liepos 2 d. (t. y. per 14 kalendorinių dienų  nuo konkurso paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną). 

Telefonai pasiteirauti apie skelbiamą konkursą  +370 315 76551.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, dėl konkurso datos ir formos (nuotoliniu ar kitu būdu) bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-18