Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo pareigybei užimti

Darbo vieta (miestas) – Alytus
Pareigybės lygis – A2
Darbo sutarties rūšis – neterminuota 
Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,0 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslo studijų krypčių grupių studijas,  ne mažesnę  kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams ir (ar) projektų valdymo patirtį; 
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą bei kitus su bibliotekų veiklos organizavimu ir administravimu bei kultūros politika susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
 3. būti susipažinęs su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veiklos tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 4. būti susipažinęs su Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekos (toliau – Bibliotekos) struktūra, vykstančiais procesais, darbo saugos reikalavimais.
 5. turėti įgūdžių strateginio planavimo, pokyčių valdymo, darbo organizavimo, kultūros ir informacijos paslaugų kokybės analizės srityse;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu (dirbti MS Office programiniu paketu); 
 7. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 9. gebėti:
  1. formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, organizuoti, analizuoti, apibendrinti ir planuoti įstaigos darbą, išmanyti bibliotekinio darbo procesus; 
  2. organizuoti ir valdyti skaitmeninius ir tradicinius informacijos išteklius, dokumentų fondus ir jų apskaitą, gerinti paslaugų kokybę ir sklaidą;
  3. taikyti bibliotekų darbą reglamentuojančius valstybinius standartus, diegti naujus darbo metodus ir technologijas;
  4. organizuoti personalo kompetencijų ugdymą ir veiklos vertinimą;
  5. dirbti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programa;
 10. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Bibliotekų įstatyme. 
 11.  būti atsakingas, kūrybiškas, iniciatyvus ir pareigingas.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nurodyti, kokiu el. paštu informuoti pretendentą apie dalyvavimą pokalbyje) 
 2. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
 3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikacinius reikalavimus 
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 6. užpildytą pretendento anketą;
 7. pretendento į pareigybę veiklos programą;
 8. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
 9. motyvacinį laišką;
 10. gali pateikti papildomą kompetenciją patvirtinančius dokumentus, pretendento privalumų sąrašą, buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas –  testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentų pateikimas: 
Pretendentai kviečiami dokumentus pateikti iki 2022 m. spalio 6  d. įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) Prašymų teikimo modulį.
Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant
nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti
konkurse. 

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę visus nurodytus dokumentus,
ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos komisijos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos komisijos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Informacija teikiama tel. (8 315) 73 102, elektroniniu paštu [email protected]

PRIDEDAMA:

 1. Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti 
 2. Pretendento anketa
 3. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Skelbimo Nr. 82780
Skelbimo data  2022-09-22
Skelbimas galioja iki  2022-10-06


Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22