Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Studijuoti Alytuje, kviečia penki universitetai!

2020 08 04

Jau turite bakalauro diplomą ir norite tobulėti, įgyti naujų žinių bei turėti magistro diplomą? Ne paslaptis, kad darbą ir studijas suderinti yra sudėtinga – kelionės į Vilnių ar Kauną ne tik šiek tiek išvargina, bet ir atima daug laiko.  Taupykite jį, rinkdamiesi magistrantūros studijas Alytuje!
SKAITYK, DOMĖKIS, STUDIJUOK!

Vis dar tęsiasi priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. 
  
Specialūs pasiūlymai alytiškių studijoms: 

 1. Aukštasis mokslas arčiau namų
 2. Parama ir nuolaidos studijoms 
 3. 5 universitetai ir 11 studijų programų 
 4. Studijų informacija ir kontaktai

Studijuokite MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE!

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Mykolo Romerio universitetas kviečia rinktis: 
sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijas Alytaus kolegiją baigusiems slaugos ir kineziterapijos programų profesiniams bakalaurams, Alytaus regiono sveikatos įstaigų darbuotojams; kibernetinio saugumo valdymo ir  elektroninio verslo vadybos magistrantūros studijas, baigusiems Alytaus kolegiją profesiniams bakalaurams ir Alytaus regiono gyventojams.

Sveikatos politikos ir vadybos magistratūros studijos

Ryškus šios studijų programos tarpdisciplininis pobūdis, orientuotas ne į biomedicinos, o į socialinius mokslus: integruojant teisės, ekonomikos, socialinės politikos, vadybos, viešojo administravimo sritis. Yra rengiami plataus požiūrio specialistai, suprantantys, kaip integruoti sveikatos – vienos iš Lietuvos ir ES viešųjų ir integruotų politikų – specifiką ir gebantys ją formuoti bei įgyvendinti.

Programa orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti Lietuvos sveikatos sektoriui bei valstybės tarnybai sveikatos politikos formavimą ir jos įgyvendinimą (vadybą ir valdymą) gerai išmanančius specialistus. Jai įgyvendinti yra sutelkta aukšto lygio dėstytojų – mokslininkų ir specialistų praktikų – komanda.

Asmenys, įgiję politikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį pagal šią studijų programą, gali dirbti: sveikatos politikos formavimo, koordinavimo bei vykdymo institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, eiti vadovaujamas pareigas valstybės ir privačiose sveikatos priežiūros įstaigose, pvz., Sveikatos apsaugos ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, valstybinėse ir privačiose ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenės sveikatos biuruose.

Sveikatos politikos ir vadybos programą gali studijuoti ne tik Alytaus kolegijos sveikatos programų profesiniai bakalaurai, bet ir Alytaus miesto, apskrities bei kitų aplinkinių rajonų sveikatos įstaigų darbuotojai.         

Elektroninio verslo vadyba

Studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Dabar esančios elektroninio verslo ar panašios programos yra technologijos mokslų mokymo programos, siaurai orientuotos į informacinių technologijų specialistus. Elektroninio verslo magistro programa yra skirta aukštos kvalifikacijos vadybos ir verslo administravimo specialistams parengti. Studijuojant šią programą, galima rinktis gretutinės krypties studijas. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, elektroninį verslą vertinant įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais.  Studijų metu didelis dėmesys skiriamas ir praktiniams elementams, pvz., „Google“ įrankių analizei ir jų panaudojimo galimybėms e. rinkodaroje.

Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa

Ši studijų programa neturi analogų Lietuvos ir regiono (Latvijos, Estijos, Lenkijos) aukštosiose mokyklose. Kibernetinio saugumo magistrantūros studijų programa yra skirta aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie suprastų, įgyvendintų, užtikrintų, valdytų ir koordinuotų kibernetinį saugumą, parengti. Kibernetinio saugumo valdymas yra ypatinga veikla, jai reikia itin aukštos kvalifikacijos ir tarpdalykinių žinių. Programa pasižymi tarpdiscipiniškumu, leidžiančiu suvokti ir nagrinėti kibernetinį saugumą įvairiais aspektais, pradedant techniniais, vadybiniais ir baigiant teisiniais. Visų aspektų visuma leidžia sistemiškai ir kompleksiškai suvokti kibernetinio saugumo riziką ir organizuoti šios rizikos valdymą.

Studijuoti kviečia VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS!

Šiame universitete galite rinktis statybos inžinerijos krypties (statybos technologijos ir valdymas, statinio informacinis modeliavimas) ir mechanikos inžinerijos ar pramonės inžinerijos magistrantūros studijas.

Statybos inžinerijos krypties studijos
Statybos technologijos ir valdymas

Šios studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos statybos inžinerijos specialistus, turinčius išsamių, moksliniais tyrimais pagrįstų statybos inžinerijos, technologijų, valdymo ir gretutinių sričių žinių, gebančius kūrybiškai taikyti praktinėje veikloje naujausias statybos teorijas, metodus ir technologijas, įžvelgti, formuluoti ir spręsti sudėtingas, neišsamiai apibūdintas statybos technologijų, valdymo ir verslo problemas, įvertinti sprendimų poveikį ekonomikai, aplinkai ir visuomenei, atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti tyrimų duomenis ir pateikti išvadas, veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, vadovauti skirtingų sričių ir lygių specialistų darbui, bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, mokytis visą gyvenimą.

Šios studijų programos absolventai gebės pažinti ir kritiškai vertinti statybos technologijų ir valdymo teorines bei praktines naujoves, efektyviai veikti neapibrėžtumo sąlygomis, nustatyti perspektyvias tyrimų kryptis, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, planuoti bei vykdyti tyrimus, analizuoti ir vertinti jų rezultatus.

Statybos ekonomikos ir verslo specializacijos absolventai:

 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų ūkio valdymo ir investicijų, statybos projektų, statybos verslo ir strateginio valdymo, elektroninio verslo ir internetinės sprendimų paramos statyboje uždavinius, parinkti efektyvius ir inovatyvius sprendimus bei įvertinti jų ekonominį efektą.
 • Statybos technologijų ir vadybos specializacijos absolventai:
 • gebės taikyti naujausias žinias sprendžiant pastatų statybos technologijų projektavimo, statybos proceso organizavimo ir planavimo, statinių naudojimo, modernizavimo bei priežiūros inžinerines ir vadybos problemas, vertinti priimamų sprendimų įtaką pastato statybos projektui ir jį įgyvendinant.

Statinio informacinis modeliavimas

Šios studijų programos tikslas – suteikti specializuotų inžinerinių žinių ir suformuoti specializuotus inžinerinius gebėjimus, reikalingus statinio projekto BIM (angl. building information modeling) rengimo funkcijoms atlikti, plėtojant projektavimo ir statybos proceso inžinerinio informacinio modeliavimo naujausias žinias ir technologijas.
 
Šios studijų programos absolventai:

 • gebės pasirinkti informacines technologijas, taikomas projektavimo, statybos ir statinių naudojimo srityse, pritaikyti studijų metu gautas žinias ir gebėjimus sprendimams modeliuoti ir įgyvendinti;
 • gebės rengti ir koordinuoti statinio integruoto projekto dalis, vykdyti projektinio statinio statybą, konstrukcijų gamybą ir atlikti priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis;
 • gebės rengti ir integruotai naudoti tvarų statinį ir atlikti jo priežiūrą informacinio modeliavimo priemonėmis.

Mechanikos inžinerija

Šios studijos programos tikslas – parengti inžinerijos mokslų magistrus, turinčius mechanikos inžinerijos studijų krypties žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai; išugdyti originalų, savarankišką mąstymą; suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius; ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.

Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:

 • gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;
 • gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:
 • gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus;
 • gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą;
 • gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.

Pramonės inžinerija

Šiuos studijų programos tikslas – parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti pramonės inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimų, reikalingų pramonės inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
 
Šios studijų programos absolventai:

 • gebės parengti gamybos technologijas, parinkti technologines mašinas ir įrangą, matavimo metodus bei priemones, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybos modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;
 • gebės įvertinti naujų technologijų ir naujų gaminių patikimumą ir kokybę, jų kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;
 • gebės taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.

Kontaktai:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centras 
El. p. priemimas@vgtu.lt 
Tel. 8 5 237 0655

Studijuoti kviečia VDU ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA!

VDU Žemės ūkio akademija Alytuje jau nuo šio rudens kviečia rinktis vieną iš keturių magistro – Verslo logistikos, Žemės ūkio ekonomikos, Kaimo plėtros administravimo, Žemės ūkio verslo vadybos – studijų programų.

Verslo logistikos magistrantūros studijų programa

Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei logistinių įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už Lietuvos ribų. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Verslo įmonėms (žemės ūkio verslo, pramonės, prekybos), vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Verslo logistikos programos absolventai gebės dirbti logistikos vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus. Studijų programos tikslas – parengti verslo magistrus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant inovatyvius verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus bei juos įgyvendinant intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis.

Baigusieji studijų programą absolventai galės:

 • dirbti agroverslo įmonių logistikos vadovais, logistikos paslaugas teikiančių įmonių ir jų padalinių vadovais, kita veikla užsiimančių įmonių logistikos vadovais, logistikos įmones vienijančių organizacijų logistikos konsultantais ir specialistais, kitų verslo asociacijų logistikos konsultantais ir specialistais;
 • pradėti ir vystyti logistikos paslaugų verslą nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje;
 • tęsti studijas doktorantūroje ir po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa

Studijų programos pagrindinis tikslas – ugdyti aukštos kvalifikacijos ekonomistus, suteikiant žinių apie ekonomines žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos sistemas ir ugdant gebėjimus, reikalingus profesinėje veikloje sprendžiant teorines ir praktines ekonomikos problemas kintančiomis žemės ūkio, maisto, pluošto ir bioenergetikos produktų gamybos, rinkų ir žemės ūkio ir kaimo vystymosi politikos sąlygomis ar tęsiant ekonomikos ir susijusių krypčių studijas ir tyrimus doktorantūroje. Žemės ūkio ekonomikos magistrantūros studijų programa yra autentiška, orientuota į žemės ūkio verslo, jame naudojamų išteklių, žemės ūkio ir maisto produktų rinkų ir agrarinės politikos specifiškumo studijų lauką.

Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:

 • dirbti ekonomistais-analitikais-planuotojais žemės ūkio, apdirbamosios maisto, pluošto ir bioenergijos gamybos bei ją aptarnaujančiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos vykdytojais ir formuotojais valdžios institucijose, mokslininkais ir dėstytojais aukštosiose ir profesinėse mokyklose;
 • tęsti studijas doktorantūroje.

Kaimo plėtros administravimo magistrantūros studijų programa

Kaimo plėtros administravimo studijų programos būtinumą sąlygoja sparčiai besiplėtojanti kaimo plėtros politika ES ir Lietuvoje, globaliai vykstančios socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės transformacijos, įtakojančios kokybinius ir kiekybinius kaimo vietovių pokyčius. Kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje vyksta kaimo plėtros administravimo institucijų, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių bei kitų viešųjų institucijų plėtra ir veiklos pertvarkymai. Šiems instituciniams pokyčiams valdyti reikalingi pagal šiuolaikinius kaimo plėtros principus ir metodus dirbantys aukštos kvalifikacijos universitetinio lygmens viešojo administravimo magistrai, kurie inovatyviais, moksliniais ir taikomaisiais tyrimais pagrindžia sprendimus, turi gilų teorinių žinių ir specialiųjų gebėjimų, yra pasiruošę savarankiškai ir profesionaliai spręsti kaimo plėtros viešojo administravimo ir valdymo problemas.

Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti moksliniam ir praktiniam darbui aukščiausios kvalifikacijos kaimo plėtros administratorius, suteikiant teorinių ir analitinių viešojo administravimo žinių, ugdant mokslinių tyrimų, kaimo vystymosi politikos ir strateginio valdymo sprendimams formuoti ir įgyvendinti būtinus gebėjimus.

Baigusieji šią studijų programą absolventai galės:

 • dirbti kaimo plėtros viešojo administravimo sistemoje: žemės ūkio ir kaimo plėtros viešojo administravimo, savivaldos, konsultavimo institucijose ir agentūrose; vietos veiklos grupėse ir kitose nevyriausybinėse organizacijose bei mokslinių tyrimų institucijose;
 • vykdyti mokslinius ir taikomuosius tyrimus įvairiose kaimo ir regionų plėtros srityse.

Įgijus viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti socialinių mokslų daktaro laipsnį.

Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa

Žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, gebančių perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą. Studijuodami žemės ūkio verslo vadybos magistrantūros studijų programoje studentai geba vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, tirti ir prognozuoti verslo tendencijas, formuoti verslo strategijas. Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti vadybiniam darbui žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros organizacijose vadybos krypties magistrus, gebančius pagrįsti, priimti ir įgyvendinti šio verslo vystymo sprendimus atsižvelgiant į žemės ūkio ypatumus ir įvertinant didėjančio dinamiškumo, neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygas.

Baigusieji studijų programą absolventai galės:

 • dirbti vadybinį darbą su žemės ūkio specifika susietų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo lygmeniu žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros įmonėse;
 • dirbti konsultantais verslo konsultavimo organizacijose; ekspertais žemės ūkio verslo organizacijas vienijančiose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose;
 • dirbti vadybos krypties pedagoginį ir mokslinį darbą;
 • vystyti savąjį žemės ūkio ir/ar jo infrastruktūros srities verslą;
 • tęsti studijas ir vykdyti mokslinius tyrimus doktorantūroje.

VDU Bioekonomikos plėtros fakultetas kviečia pretenduoti į mokamas ir verslo įmonių bei absolventų lėšomis finansuojamas magistrantūros studijas.

Aukščiausiais balais įstojusiems bus kompensuojama studijų kainos dalis verslo įmonių ir absolventų lėšomis. 

Verslo logistika
(I – nuotolinės savaitgalinės studijos, NL – anglų k.) (I – 2 m., NL – 1,5 m.)

Kaimo plėtros administravimas
(I – nuotolinės savaitgalinės studijos, NL – anglų k. ) (I – 3 m., NL – 2 m.)

Apskaita ir finansai
(I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)

Žemės ūkio ekonomika
(I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)

Žemės ūkio verslo vadyba
(I – nuotolinės savaitgalinės studijos) (I – 3 m.)

Daugiau informacijos:

Kontaktai:  Studentų g. 11-237, Akademija, Kauno raj. , telefonas (8 37) 752 245, El. p. studijos.zua@vdu.lthttps://zua.vdu.lt/ 

Studijuoti kviečia KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS!

Kauno technologijos universitetas kviečia Alytaus kolegijos absolventus  rinktis Įmonių valdymo studijų magistrantūros programą.

Geras vairininkas savo laivą suvaldys net ir per didžiausias audras. Būtent tokių vadovų ir reikia šiuolaikinių rinkos sąlygų veikiamoms kompanijoms. Sėkmingas įmonės valdymas – tai naujausių vadybos, rinkodaros, finansų ir ekonomikos žinių taikymas. Tai plati kompetencija. Visa tai, kas gali būti reikalinga dirbant dinamiškose, vietinėse bei tarptautinėse verslo įmonėse ar organizacijose.

Studijuoti kviečia LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS!

Magistrantūros studijų programa „Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata“

Studijuoti priimami turintys biomedicinos arba socialinių mokslų universitetinį bakalauro laipsnį. Turintys neuniversitetinį bakalauro išsilavinimą ir kitų sričių universitetinį bakalauro išsilavinimą priimami tik po išlyginamųjų studijų, kurių apimti 30 kreditų (priėmimas į išlyginamąsias studijas bus vykdomas rugsėjo pirmosiomis savaitėmis)

Magistrantūros studijų "Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata" kaina metams - 1420,75 Eurai. 

Studijų grafikas derinamas su studijuojančiųjų  grupe. Jei studento užimtumas labai didelis, gali būt sudaromas ir individualus studijų planas su mažiau kontaktinių valandų.

Plačiau: 
El. p.: studijos@lsu.lt; Tel.: +370 37 302659
https://www.lsu.lt/studijos/studiju-programos/antrosios-pakopos-magistranturos-studijos/

Daugiau informacijos apie visus savivaldybės partnerius universitetus Jums suteiks Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kuckailienė el. p. rasa.kuckailiene@alytus.lt, tel. (8 315) 55 184 mob. tel. 8 620 24 523
 

Įvertinti naujieną[[ratings:total votes]] -/5 (Balsų 0)
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-11