Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


IV prioritetas

IV prioritetas. Emocinio saugumo užtikrinimas, sveikatingumo ir žalingų įpročių prevencinis ugdymas

Siekiame sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už savivaldybei pakeliamą kainą

Uždavinio pavadinimas Priemonė Rodiklis
Įgyvendinti socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas. Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimas. 100 procentų švietimo įstaigų mokinių, darbuotojų dalyvauja prevencinėse programose.
Kurti laimingų mokinių mokyklą. Alytaus Dainavos progimnazijoje „Erasmus+“ programos projekto ,,Laimingi mokiniai – laiminga šalis“ įgyvendinimas. Alytaus Dainavos progimnazijos 6 mokytojai tobulina savo teorinius bei praktinius įgūdžius tarptautiniuose mokymuose ir dalijasi savo patirtimi su visa mokyklos bendruomene, įgyvendinamas pozityvaus švietimo modelis.
Ugdyti mokinių socialines-emocines kompetencijas kūrybiškai įgyvendinant OLWEUS patyčių prevencijos programą Alytaus Vidzgirio, „Volungės“, Likiškėlių,
Panemunės, Piliakalnio progimnazijose ir Šv. Benedikto gimnazijoje.
Naujos ir mokiniams patrauklios klasės veiklos. Mokinių tarybos įtraukimas į patyčių prevencijos renginių organizavimą. Dalyvavimas OPUS programoje. 100 proc. mokinių dalyvauja OLWEUS programos veiklose. Sumažėjęs patyčių atvejų skaičius progimnazijose. 2020–2022 m. Veiklos kokybę patvirtinantis OLWEUS mokyklos sertifikatas 2020–2022 m.
Kūrybiškai įgyvendinti LIONS QUEST socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas Alytaus Dainavos, „Šaltinių“, Vidzgirio progimnazijose, Dzūkijos mokykloje, Jotvingių, Putinų gimnazijose. Naujos ir mokiniams patrauklios klasės veiklos. Mokinių tarybos įtraukimas į patyčių prevencijos renginių organizavimą. 100 proc. mokinių dalyvauja LIONS QUEST programos veiklose. Sumažėjęs patyčių atvejų skaičius švietimo įstaigose.
Ugdyti teisingą mokinių, jų šeimų ir visos bendruomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, formuoti sveikos mitybos įpročius. Užtikrinamas kokybiško maisto gaminimas ir ugdoma valgymo kultūra bei higiena. 100 proc. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikų dalyvauja ES paramos programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose  programoje; 75 proc. bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinasi ugdymo įstaigų valgyklose.
Ugdyti teisingą mokinių, jų šeimų ir visos bendruomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, sveiką mitybą, formuoti sveikos mitybos įpročius. Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas; integruotos programos „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas“ įgyvendinimas, visuomenės sveikatos biuro specialisčių organizuojami užsiėmimai sveikatinimo temomis; įstaigoje organizuojamų projektų vykdymas; dalyvavimas respublikiniuose projektuose ir kt. 100 proc. mokinių dalyvauja sveikatos stiprinimo bei prevencinėse programose, bent 90 proc. vaikų dalyvauja mokykloje organizuojamuose projektuose.
Užtikrinti sėkmingą vaiko sveikatos ir lytiškumo ugdymą bei rengimą šeimai mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinės, fizinės, psichinės, socialinės gerovės ir sėkmingo funkcionavimo darbo, tarpasmeninių santykių ir šeimos srityse. Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios programos integracija į dalykų pamokas, klasės valandėles. 100 procentų mokinių dalyvauja programoje.
Sudaryti sąlygas sveikatai palankiam mokinių fiziniam, emociniam ir socialiniam ugdymui (si). Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, fizinio pajėgumo nustatymo vykdymas mokyklose. 98 procentų mokinių atliktas fizinių ypatybių įvertinimas ir rekomendacijų dėl mokinių fizinio pajėgumo gerinimo ugdant atitinkamas fizines ypatybes pateikimas.
Užtikrinti modernią ir estetišką ugdymo aplinkos plėtrą, aplinkos išlaikymą. Ugdymo aplinkos išlaikymo ir kūrimo vykdymas. Per metus kiekvienoje ugdymo įstaigoje atnaujinama arba įrengiama bent 1 moderni ugdymo aplinka.
Įgyvendinti socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas. Kurti bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką. Vykdomos švietimo įstaigose socialines ir emocines kompetencijas ugdančios prevencinės programos. Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai nuolat konsultuoja ir veda mokymus prevencinių programų „Olweus“, „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Vyresnieji draugai“, „Ankstyvoji intervencija“, „Mokykla tėvams ir auklėtojams“, „Efektyvios tėvystės“, „Bendravimo su vaikais“ vykdytojams ugdymo įstaigose.
Plėtoti švietimo bendruomenei teikiamas kvalifikuotas savalaikės pedagoginės psichologinės ir kitos švietimo pagalbos paslaugas. Mokytojų, mokinių, tėvų bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant gerinti mokinių pasiekimus. 100 proc. konsultuojamos Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos. 2500 klientų teikiamos kokybiškos pedagoginės, psichologinės ir kitos paslaugos. PPT pagalbos specialistai 100 procentų pagal įstaigų poreikį dalyvauja įstaigose tėvų susirinkimuose ir kt.
Švietimo įstaigose saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimas. Švietimo įstaigose dirbančių vaiko gerovės komisijų veiklų koordinavimas, konsultavimas. 100 proc. švietimo įstaigose dirba vaiko gerovės komisijos ir vykdo funkcijas, susijusias su saugios aplinkos užtikrinimu ir bendruomenės gerovės kūrimu.
Įgyvendinti socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas. Alytaus jaunimo centre įgyvendinama Asmenybės ugdymo ir finansinio raštingumo (AFLATOUN) programa. 100 mokinių dalyvauja Asmenybės ugdymo ir finansinio raštingumo programoje.

Daugiau informacijos 2020 metų švietimo prioritetai, tikslai ir uždaviniai

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-17