BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Turto skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Auksė Juonienė +370 315 55 115
mob. tel. +370 626 56 460
[email protected] 411
Neringa Norušė +370 315 55 139
mob. tel. +3708 620 24 409
[email protected] 418
Rasmutė Paužienė +370 315 55 139
mob. tel. +370 682 88 534
[email protected] 418
Rita Adomavičiūtė +370 315 55 169
mob. tel. +370 618 66 057
[email protected] 419
Rasa Pikšilingienė +370 315 55 169
mob. tel. +370 619 80709
[email protected] 419
Danguolė Versockienė +370 315 55 141
mob. tel. +370 620 24 311
[email protected] 413
Neringa Arštikytė +370 315 55 139
mob. tel. +370 698 27045
[email protected] 418
Gintarė Matulaitienė +370 315 55 141
mob. tel. +370 610 30 873
[email protected] 413

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo politikos įgyvendinimas;
  2. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir valstybės turto (išskyrus žemę), perduoto savivaldybei patikėjimo teise, valdymas, naudojimas ir disponavimas juo;
  3. statinių, kurie neturi savininkų, pripažinimo bešeimininkiais procedūrų įgyvendinimas;
  4. gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimas; 
  5. gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė;
  6. Asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą pirmam būstui įsigyti, programos įgyvendinimas; 
  7. socialinio ir savivaldybės būsto nuoma
  8. atstovavimo savivaldybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises uždarosiose akcinėse bendrovėse bei atstovavimo viešosiose įstaigose tvarkos dokumentų rengimas;
 2. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimo organizavimas.
  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas
  2. rengia ir įgyvendina:
   1. skyriaus funkcijoms priskirtas biudžeto priemones;
   2. skyriaus funkcijoms priskirtas Strateginio veiklos plano priemones
  3. rengia pasiūlymus, susijusius su valstybės ir savivaldybės nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) valdymu, naudojimu ir disponavimu juo
  4. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą, disponavimą juo bei valdymą;
  5. organizuoja valstybės turto perėjimą teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės nuosavybėn ar patikėjimo teise;
  6. užtikrina perimto turto įtraukimą į apskaitą ir teisinį registravimą;
  7. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio registruojamo turto (nekilnojamojo turto – negyvenamųjų patalpų, gyvenamųjų namų, butų, gyvenamųjų patalpų bei jiems priskirtų priklausinių – ūkinių pastatų ar jų dalių ir kitų statinių) kadastrinių matavimų atlikimą ir duomenų tikslinimą, teisinę registraciją;
  8. rengia dokumentus ir organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir (ar) patalpų ar kitų statinių nuomą, perdavimą patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, sudaro, atnaujina ir nutraukia nuomos ir panaudos sutartis;
  9. rengia dokumentus ir organizuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto (kilnojamųjų daiktų), esančio savivaldybės administracijos apskaitoje, suteikimą patikėjimo teise ir (ar) pagal panaudos sutartis, vykdo tokių sutarčių sudarymą, atnaujinimą ir nutraukimą;
  10. kontroliuoja savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) nuomos ir panaudos sutartis;
  11. organizuoja savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, ir jo nurašymo ir (ar) pardavimo prekių viešuose aukcione procedūras;
  12. teikia metodinę paramą savivaldybės biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti savivaldybės turto perleidimo ir (ar) nurašymo, turto inventorizavimo ir teisinio  registravimo, rengia tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų dėl nereikalingo arba netinkamo naudoti savivaldybės turto nurašymo projektus;
  13. rengia turto perdavimo ir priėmimo aktus:
   1. valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybei patikėjimo teise perduoto valstybės turto;
   2. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto;
  14. teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
  15. rengia valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinės bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles, teisės aktų (administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų) projektus, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
  16. rengia atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles;
  17. vykdo ir įgyvendina savivaldybės lygiu centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo funkcijas;
  18. rengia ir teikia savivaldybės tarybai savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitą; 
  19. rengia ir teikia Statistikos departamentui investicijų statistines ketvirtines ir metines ataskaitas (KS-02) ir socialinio būsto nuomos metines ataskaitas (GF-3);
  20. vykdo statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras;
  21. organizuoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administravimą, kai savininkai neįsteigia bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties;
  22. vykdo gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduojama arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;
  23. nagrinėja piliečių prašymus nuomoti socialinį būstą ir gyvenamąjį plotą bendrabučiuose, sudaro ir tikslina būsto nuomos sąrašus;
  24. rengia gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis;
  25. kontroliuoja gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių vykdymą ir nuomos mokesčio mokėjimą, inicijuoja dokumentų rengimą teismui dėl sutarčių nutraukimo;
  26. priima dokumentus ir išduoda pažymas asmenims, turtintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, teikia informaciją būsto kreditavimo klausimais;
  27. tvarko grįžtančių į Lietuvą reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, norinčių išsinuomoti Alytaus mieste butus, sąrašą, organizuoja šių butų pirkimą ir išnuomojimą;
  28. organizuoja piliečių išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimą;
  29. kontroliuoja asmenų, privatizavusių (pirkusių) ir (ar) įsigijusių pagal valstybės garantijas gyvenamąsias patalpas išsimokėtinai, įmokų mokėjimą;
  30. vykdo gyvenamųjų patalpų, jų priklausinių privatizavimą (pardavimą);
  31. nagrinėja dokumentus asmenų, turinčių teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  teikia informaciją būsto kreditavimo klausimais;
  32. organizuoja būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo procedūras;
  33. pagal skyriaus funkcijas rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  34. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus bylas į savivaldybės archyvą;
  35. pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų
  36. vykdo viešuosius pirkimus taikant įprastą komercinę praktiką ir rengia pirkimų technines užduotis pagal skyriaus kompetenciją;
  37. inicijuoja skyriaus teikiamų administracinių paslaugų atnaujinimą, jų aprašymų rengimą, tvarkymą bei naujų skyriui pavestų paslaugų vykdymą;
  38. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
  39. vykdo kitas savivaldybės administracijos direktoriaus pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.