BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Teisės skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Svetlana Delekienė +370 315 55 103
mob. tel. +370 616 957 69
[email protected] 213
Giedrius Šimas +370 315 55 179
mob. tel. +370 620 24 536
[email protected] 215
Auksė Levandavičienė +370 315 55 142
mob. tel. +370 615 44 243
[email protected] 306
Virginija Auruškevičienė +370 315 55 142
mob. tel. +370 656 21 112
[email protected] 306
Evelina Šerpenskaitė +370 315 55 154
mob. tel. +370 608 28 709
[email protected] 214
Darius Elsneris +370 315) 55 142
mob. tel.+370 676 41 659
[email protected] 306
Rima Remeikaitė +370 315 55 179
mob. tel. +370 682 76 784
[email protected] 213
Sandra Matulevičienė +370 315 55 154
mob. tel. +370 686 97 4 33
[email protected] 214

Skyriaus tikslas, uždaviniai ir funkcijos

 1. Skyriaus tikslas yra padėti savivaldybei teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus, padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.
 2. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:
  1. teikti visokeriopą teisinę pagalbą, sprendžiant visus savivaldybės reguliavimo sferoje esančius klausimus, siekti, kad visų savivaldybės institucijų priimami sprendimai atitiktų teisėtumo principus;
  2. organizuoti savivaldybės, jos institucijų ir savivaldybės administracijos teisių ir teisėtų interesų gynimą;
  3. padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.
 3. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. konsultuoja miesto savivaldybės tarybos, kolegijos narius, administracijos tarnautojus, įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovus jų tarnybinėje veikloje galimais teisiniais klausimais;
  2. nagrinėja ir teisiškai vertina savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės vardu sudaromų sandorių projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;     
  3. merui, tarybos, kolegijos nariams klausiant (reikalui esant savo iniciatyva),  teisiškai vertina svarstomą klausimą posėdžio metu;                             
  4. savivaldybės merui įgaliojus, atstovauja savivaldybei visose teismų institucijose, oficialiose įstaigose ir organizacijose, rengia tam reikalingą dokumentaciją;                           
  5. administracijos direktoriui pavedus, tiria savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją ir teikia reagavimo į juos dokumentų projektus;                                     
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;                                   
  7. vykdo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei priskirtas funkcijas;                    
  8. nagrinėja, teisiškai vertina savivaldybei siunčiamus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektus ir teikia atsiliepimų į juos projektus;                                   
  9. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;                                   
  10. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės personalo atrankos politiką, administruoja   administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų personalo dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl tarnybos ar darbo santykių pradžios, pasikeitimo ar pabaigos bei socialinių garantijų įgyvendinimo;
  11. dalyvauja planuojant savivaldybės administracijos veiklą ir valdant personalą, tiria personalo poreikį ir teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams;
  12. organizuoja administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų priėmimą ir atleidimą iš pareigų, organizuoja konkursų ir atrankos komisijų darbą;
  13. administruoja atostogų suteikimą personalui, sudaro administracijos personalo kasmetinių atostogų suteikimo eilę, koordinuoja administracijos tarnautojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
  14. koordinuoja ir atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbą;
  15. planuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų karjerą ir teikia pasiūlymus administracijos vadovams;
  16. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, padeda direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius personalo mokymo planus, vertina personalo mokymo poreikį;
  17. organizuoja tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus bei teikia rekomendacijas direktoriui dėl nuobaudų skyrimo;
  18. konsultuoja administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  19. atlieka Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo funkcijas;
  20. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.