BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Socialinės paramos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Akvilė Voverienė (8 315) 56 662
mob. tel. 8 620 24681
[email protected] 24
Inga Daugirdienė Vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 683
mob. tel. 8 686 105 38
[email protected] 16
Vilma Barthels (8 315) 55 663
mob. tel. 8 620 24 359
[email protected] 16
Danutė Gutauskienė (8 315) 56 667
mob. tel. 8 687 28430
[email protected] 22
Audronė Ardaravičienė (8 315) 56 660
mob. tel. 8 687 28 430
[email protected] Priėmimas
Loreta Petkevičienė (8 315) 55 145
mob. tel. 8 688 21 210
[email protected] 217
Vida Lisauskienė (8 315) 56 668
mob. tel. 8 682 59 005
[email protected] 3
Virginija Kazlauskienė (8 315) 56 667
mob. tel. 8 613 42 132
[email protected] 6
Daina Sviderskienė (8 315) 56 660
mob. tel. 8 619 85775
[email protected] 14
Rima Ničajienė (8 315) 56 667
mob. tel. 8 616 86 859
[email protected] 4
Vida Piščikienė (8 315) 56 669
mob. tel. 8 612 26049
[email protected] 15
Lina Petrauskienė (8 315) 56 680
mob. tel. 8 617 69 247
[email protected] 10
Remigija Akuockaitė (8 315) 56 660
mob. tel. 8 610 30 897
[email protected] 1
Aušra Vansauskienė 8 (315) 56 667
mob. tel. 8 686 06249
[email protected] 7
Daiva Sredzinskienė (8 315) 56 665
mob. tel. 8 687 52735
[email protected] 13
Gražina Kiguolienė (8 315) 56 660
mob. tel. 8 618 13 723
[email protected] 8
Edita Narkunienė (8 315) 56 679
mob. tel. 8 687 53388
[email protected] 12
Karolina Kalasauskienė (8 315) 56 679
mob. tel. 8 612 14 569
[email protected]
Gintarė Šatrauskaitė Mob. tel. 8 620 24 735
[email protected]
Gabrielė Verseckaitė 8 (315) 56 660
mob. tel. 8 618 13723
[email protected] 8

Skyriaus tikslas – įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės tarybos nustatytą socialinę politiką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, miesto savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės paramos veiklą.

Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

 1. administruoti ir organizuoti socialinę paramą savivaldybės teritorijoje;
 2. įtraukti į socialinių paslaugų teikimą visuomenines organizacijas ir privačius asmenis;
 3. rūpintis socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 1. rengia teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų) projektus socialinės paramos klausimais;
 2. nagrinėja asmenų (pareiškėjų) prašymus, išmokų gavėjų skundus, įvertina jų socialinius poreikius, rengia atsakymus;
 3. teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais;
 4. leidžia įsakymus skyriaus veiklos klausimais;
 5. renka ir analizuoja informaciją apie miesto gyventojų socialinę padėtį, socialinių paslaugų ir materialinės paramos poreikį;
 6. nustato senyvo amžiaus asmenų specialiuosius poreikius ir priima sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo;
 7. kasmet rengia savivaldybės socialinių paslaugų projektą ir organizuoja jo įgyvendinimą;
 8. administruoja socialinių paslaugų organizavimą:
  1. organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą;
  2. priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį:
   1. socialinės priežiūros (pagalbos į namus; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo);
   2. socialinės globos (dienos, trumpalaikės, ilgalaikės);
  3. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;- perka socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
 9. kontroliuoja teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybę;
 10. organizuoja materialinės paramos teikimą;
 11. tvarko socialiai remtinų asmenų, gavusių socialinę paramą, apskaitą;
 12. inicijuoja socialinių paslaugų įstaigų steigimą;
 13. teikia savivaldybės tarybai, administracijos direktoriui pasiūlymus socialinės paramos gerinimo klausimais;
 14. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus;
 15. teikia teismui pareiškimus dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, globos skyrimo ir išvadas dėl globos ir rūpybos nustatymo;
 16. skelbia skyriaus informaciją apie teikiamą savivaldybėje socialinę paramą savivaldybės interneto tinklalapyje;
 17. rengia ir įgyvendina savivaldybės socialines programas, socialinius strateginės veiklos planus;
 18. organizuoja konkursus socialiniams projektams finansuoti;
 19. kontroliuoja visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kitų organizacijų, gavusių lėšas iš savivaldybės, projektuose numatytą veiklą, tvarko jų veiklos vykdymo ir atsiskaitymo dokumentaciją (išskyrus finansinės atskaitomybės dokumentus);
 20. priima iš neįgalių asmenų ar jų globėjų (rūpintojų) prašymus pritaikyti būsto aplinką neįgaliųjų poreikiams, rengia dokumentus būstui pritaikyti;
 21. priima asmenų dokumentus pašalpoms, kompensacijoms, išmokoms vaikams, šalpos išmokoms gauti, parengia mokėjimo bylas;
 22. priima sprendimus dėl pašalpų, išmokų vaikams ir šalpos išmokų skyrimo;
 23. kontroliuoja šalpos išmokų, pašalpų, išmokų vaikams, kompensacijų skyrimo ir mokėjimo teisingumą, nagrinėja išmokų gavėjų skundus;
 24. rengia dokumentus dėl išmokų vaikams skyrimo Europos Sąjungos šalyse gyvenantiems asmenims;
 25. priima asmenų dokumentus, susijusius su vienkartinių pašalpų išmokėjimu žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyvių šeimoms, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo dalyviams ir rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms išmokoms skirti;
 26. priima iš asmenų dokumentus, susijusius su valstybės finansinės paramos suteikimu artimiesiems užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką ir materialinės pagalbos teikimu Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse. Rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus minėtai finansinei paramai gauti;
 27. priima dokumentus iš motinų, pagimdžiusių, išauginusių ir gerai išauklėjusių septynis ir daugiau vaikų, Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinėms pensijoms gauti ir parengia savivaldybės administracijos teikimą Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 28. priima iš asmenų dokumentus dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms,  rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus šioms kompensacijoms gauti;
 29. išduoda gyventojams pažymas apie šeimos pajamas dėl kompensacijų gavimo už būsto šildymą, šaltą ir karštą vandenį;
 30. skaičiuoja ir moka nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms kompensacijas;
 31. priima asmenų dokumentus mokinių socialinei paramai gauti, priima sprendimus dėl mokinių nemokamo maitinimo bei aprūpinimo mokinio reikmenimis ir rengia mokėjimo žiniaraščius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti;
 32. kontroliuoja mokinių nemokamo maitinimo skyrimo teisingumą, atlieka jų apskaitą, tikrina duomenis, ar jie atitinka kompiuterinėje duomenų bazėje (SPIS) saugomą informaciją;
 33. rengia suvestines apie skirtas išmokas, pašalpas ir kompensacijas;
 34. išduoda pažymas apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas;
 35. atspausdina socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams, parengia ir perduoda duomenis magnetinių laikmenų forma;
 36. įrašo duomenis apie socialinės paramos ir socialinių paslaugų skyrimą asmeniui (šeimai) į kompiuterinę duomenų bazę – SPIS;
 37. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms informaciją (ataskaitas, analizes, duomenis, lėšų poreikio paraiškas ir pan.) apie savivaldybės teritorijoje teikiamą socialinę paramą bei socialines paslaugas;
 38. nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 39. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą ir patvirtina juos;
 40. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 41. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos kolegijos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;
 42. prižiūri poliklinikos patalpose esantį Socialinės paramos skyriaus inventorių;
 43. apskaito savivaldybės administracijos balanse esančias neįgaliųjų būstui pritaikytas priemones.