BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Miesto ūkio skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Palmira Raškauskienė +370 315 55 113
mob. tel. +370 620 24 019
[email protected] 315
Daiva Miglinienė +370 315 55 125
mob. tel. +370 620 24113
[email protected] 313
Arvydas Kavaliauskas +370 315 55 126
mob. tel. +370 698 27 033
[email protected] 315
Lina Michalkevičienė +370 315 55 196
mob. tel. +370 620 24 579
[email protected] 314
Mantas Lisauskas +370 315 55 196
mob. tel. +370 618 66 980
[email protected] 315
Algis Ulčickas +370 315 55 126
mob. tel. +370 698 27 032
[email protected] 315
Eglė Kupčė +370 315 55 134
mob. tel. +370 615 76817
[email protected] 115
Diana Klimenkienė +370 315) 55 134
mob. tel. +370 684 96963
[email protected] 115
Nerijus Abromaitis +370 315 55 255
Mob. tel. +370 626 04 261
[email protected] 325
Vaidas Balevičius vyriausiasis specialistas +370 315 55 125
mob. tel.+370 612 60 509
[email protected] 313

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI
I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Miesto ūkio skyriaus (toliau – skyrius) veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato skyriaus statusą, pagrindinius uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimo tvarką, skyriaus veiklos kontrolę ir atsakomybę, pertvarkymą ir likvidavimą.
2. Skyrius yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, kontroliuojančiam ir koordinuojančiam skyriaus veiklą.
3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu ,,Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius“, blanką su savo rekvizitais.
II SKYRIUS 
SKYRIAUS  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
5.1. užtikrinti nepertraukiamą miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių, aikščių, parkų, skverų, žaliųjų plotų ir infrastruktūros priežiūrą, administravimą ir kontrolę;
5.2. užtikrinti proporcingą miesto bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų inžinerinės infrastruktūros  priežiūrą;
5.3. dalyvauti planuojant perspektyvinę bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį ir detaliuosius planus, kitus perspektyvinio planavimo darbus, nustatant socialinės ir ekologinės darnos prioritetus;
5.4. organizuoti ir kontroliuoti viešojo transporto paslaugų teikimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
5.5. organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių paprastąjį remontą ir griovimą (kai nereikia techninio projekto); 
5.6. organizuoti savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo priežiūrą ir išsaugojimą.
6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. nustatyta tvarka vykdo mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių skyriaus pavestų funkcijų vykdymą, projektus arba organizuoja jų rengimą;
6.2. išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims leidimus atlikti žemės kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), taip pat atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje ir kontroliuoja jų vykdymą bei atsiskaitymą už sutikimo išdavimą;
6.3. derina miesto tvarkymo, remonto, rekonstravimo, statybos, griovimo, kelių ir gatvių tiesimo, melioracijos, kultūros paveldo, kitų objektų projektavimo užduotis, projektus ir kitą dokumentaciją, pagal poreikį išduoda prisijungimo sąlygas;
6.4. kontroliuoja sanitarinę miesto ūkio objektų būklę, naudojimą, tikrina, kaip laikomasi Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių ir Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių, organizuoja neprižiūrimų sklypų kontrolę;
6.5. prižiūri miesto bendro naudojimo teritorijas, parkus, skverus, paplūdimius, želdynus ir želdinius; organizuoja šienavimo, tvarkymo darbus; prižiūri ir remontuoja mažąją infrastruktūrą; 
6.6. prižiūri Alytaus mieste esančių gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių, susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, išskyrus hidrotechnikos statinius, kurių priežiūrą atlieka Susisiekimo ministerija, ir energetikos objektus, kurių priežiūrą atlieka Energetikos inspekcija, naudojimo priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja ir vykdo neprižiūrimų, apleistų statinių kontrolės procedūras, taip pat patalpų ar pastatų patikrinimus, ar atitinka Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį; 
6.7. prižiūri miesto bendro naudojimo infrastruktūros objektus (gatves, tiltus, šaligatvius, takus, vaikų žaidimų aikšteles, fontanus), organizuoja jų remonto darbus, pagal poreikį griovimo ir utilizavimo darbus;
6.8. organizuoja ir kontroliuoja keleivių aptarnavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugos teikimą;
6.9. organizuoja Eismo saugumo komisijos darbą, teikia pasiūlymus dėl eismo gerinimo, įgyvendina komisijos priimtus sprendimus, rūpinasi eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų, šviesoforų, horizontaliojo ženklinimo) būkle, organizuoja jų priežiūrą, atnaujinimą, atstovauja savivaldybei, kaip nukentėjusiai šaliai, po eismo įvykių, kai sugadinama miesto infrastruktūra;
6.10. išduoda specialiuosius leidimus stovėti kelio ženklo P „Rezervuota stovėjimo vieta“ zonoje, pagal kompetenciją administruoja klausimus, susijusius su automobilių stovėjimu Alytaus mieste; 
6.11. išduoda sutikimus ir tvirtina deklaracijas važiuoti didžiagabaričiu ir/ar sunkiasvoriu transportu Alytaus miesto gatvėmis; 
6.12. prižiūri miesto apšvietimo tinklus, jų naudojimą, organizuoja gedimų šalinimą, dalyvauja planuojant ir vykdant plėtrą ar rekonstrukciją;
6.13. prižiūri mieste esančius kultūros paveldo objektus, organizuoja jų remontą, apsaugą;
6.14. rengia infrastruktūros plėtros sutartis, apskaičiuoja infrastruktūros plėtros mokestį, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis infrastruktūros plėtros klausimais, dalyvauja planuojant perspektyvinę bendro naudojimo ir rekreacinių teritorijų plėtrą bei kraštotvarką, rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus;
6.15. organizuoja beglobių gyvūnų gaudymo, karantinavimo ir utilizavimo paslaugas, kontroliuoja ūkinių gyvūnų laikymą Alytaus mieste;
6.16. organizuoja miesto renginių, sporto, poilsio ir rekreacinių teritorijų aprūpinimą biotualetais, kontroliuoja jų bei konteinerinių tualetų priežiūros vykdymą;
6.17. dalyvauja planuojant ir organizuojant miesto šventinius renginius, pagal kompetenciją organizuoja miesto šventinį papuošimą bei aprūpinimą reikalingais ištekliais;
6.18. užtikrina laidojimo Alytaus miesto kapinėse paslaugų teikimą ir organizuoja kapinių priežiūrą;
6.19. inicijuoja, rengia miesto infrastruktūros objektų priežiūros, remonto konkursų sąlygas, vykdo viešuosius pirkimus Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka, kontroliuoja jų vykdymą;
6.20. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus pagal skyriaus kompetenciją, 
6.21. dalyvauja objektų užbaigimo procedūrose, priimant užbaigtus objektus ir vykdo tolesnę jų priežiūrą;
6.22. rengia skyriaus dokumentacijos planų projektus, saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda skyriaus dokumentų bylas saugoti į savivaldybės archyvą;
6.23. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.
III SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
7. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:
7.1. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių, įmonių, įstaigų, organizacijų, bendrijų vadovų ir kitų darbuotojų ar savininkų žodinius ar raštiškus paaiškinimus, pažymas, dokumentų nuorašus dėl infrastuktūros objektų naudojimo ir tvarkymo;
7.2. teikti privalomus nurodymus miesto ūkio objektų savininkams, naudotojams dėl jų naudojimo, priežiūros ir apsaugos gerinimo;
7.3. surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal skyriaus kompetenciją įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams ir asmenims, nusižengusiems  teisės aktų reikalavimams;
7.4. sustabdyti darbus miesto bendro naudojimo teritorijoje esančiuose objektuose, jeigu:
7.4.1. darbai vykdomi pagal nesuderintus projektus arba be leidimo;
7.4.2.  nesilaikoma projekto derinimo sąlygų ir sanitarinių normų sąlygų;
7.4.3. darbai gali sukelti arba kelia grėsmę ūkio objektams, eismo saugumui bei gyventojams; 
7.5. reikalauti iš darbus vykdančių organizacijų tarpinių paslėptų darbų aktų;
7.6. sudaryti miesto infrastruktūros objektuose padarytos žalos, atliekant statybos, remonto, kasinėjimo darbus, ir kitos veiklos įvertinimo komisijas;
7.7. atstovauti savivaldybei skyriaus kompetencijos klausimais.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

8. Skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Alytaus miesto plėtros strateginiu planu, taip pat kitais strateginio planavimo dokumentais ir strateginio planavimo principais, Savivaldybės administracijos bei šiais nuostatais, Veiklos reglamentu, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Savivaldybės administracijos vadovų pavedimais, rezoliucijomis.
9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. 
10. Skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, jo žodiniai ir rašytiniai pavedimai, užduotys, rezoliucijos vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.
11. Skyriaus tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai vyksta skyriaus vedėjo nustatytu laiku. Bendriems skyriaus tarnautojų, darbuotojų pasitarimams vadovauja skyriaus vedėjas arba jo paskirtas tarnautojas. Šie pasitarimai vyksta pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Galimi išvažiuojamieji pasitarimai.
12. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai pavaldūs skyriaus vedėjui ir atskaitingi Savivaldybės administracijos direktoriui. Skyriaus tarnautojus į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia, tarnybines nuobaudas ir paskatinimus skiria Savivaldybės administracijos direktorius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas miesto tvarkymo ir infrastruktūros priežiūros funkcijas.
V SKYRIUS 
SKYRIAUS VEIKLOS KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

14. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir koordinuoja Savivaldybės administracijos direktorius. 
15. Už skyriaus veiklą, skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą atsako skyriaus vedėjas. Vedėjas nustatyta tvarka ir terminais arba pareikalavus atsiskaito tiesioginiam vadovui.
16. Kiti skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai asmeniškai atsako už jų pareigybių aprašymuose, patvirtintuose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą ir skyriaus vedėjo bei Savivaldybės administracijos direktoriaus pavestų užduočių tinkamą atlikimą nustatytu laiku.
VI SKYRIUS 
SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

17. Skyrius panaikinamas arba pertvarkomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
18. Skyriaus dokumentų ir reikalų bei skyriuje naudojamo turto perdavimas atliekamas Savivaldybės administracijos veiklos reglamento nustatyta tvarka.
VII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Nuostatai keičiami ar papildomi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.