BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Kultūros skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vilma Liaukuvienė +370 315 55 185
mob. tel. +370 614 06 687
[email protected] 414
Daina Čečkauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 698 09 017
[email protected] 416
Kornelija Volertaitė-Peciulevičienė specialistė +370 315 55 112
mob. tel. +370 614 79 742
[email protected] 416
Vaida Anušauskienė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416
Virginija Stanienė vyriausioji specialistė +370 315 55 112
mob. tel. +370 613 02 434
[email protected] 416

Skyriaus tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės ir vietos savivaldos kultūros politiką Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) kultūros biudžetinėse, viešosiose įstaigose ir prižiūrėti kitų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei organizacijų (asociacijų) vykdomą kultūros veiklą, kultūros srities vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, jei šiai kultūros veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybėje valstybinę kultūros politiką ir valstybinę jaunimo politiką  reglamentuojančius teisės aktus gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo, jaunimo teisių apsaugos srityse;
 2. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant regiono kultūros politiką.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja ir prižiūri savivaldybės biudžetinių ir viešųjų kultūros įstaigų veiklą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės kultūros politikos formavimo ir įgyvendinimo bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, teatrų, muzikos, dailės, kino, etninės kultūros, leidybos, profesionalaus meno sklaidos, kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo, kultūros plėtros projektų, kultūros įstaigų veiklos tobulinimo;
 2. prižiūri kitose savivaldybės įstaigose bei organizacijose (asociacijose) organizuojamą kultūros veiklą, kultūros srities vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, jaunimo veiklą, jei šiai veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos;
 3. koordinuoja ir prižiūri Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos, kitų valstybės institucijų ir savivaldybės teisės aktų bei sprendimų, reglamentuojančių kultūros plėtrą regionuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
 4. analizuoja kultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo, jaunimo teisių apsaugos situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje;
 5. dalyvauja rengiant savivaldybės kultūros strategijos projektą, jaunimo teisių apsaugos strategijos projektą, rengia ilgalaikių ir metų kultūros ir jaunimo veiklos programų projektus, teikia juos tvirtinti savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja kultūros ir jaunimo veiklos projektų atrankos konkursus, teikia siūlymus dėl kultūros ir jaunimo veiklos projektų finansavimo, koordinuoja ir prižiūri projektų  įgyvendinimą;
 7. inicijuoja tikslinių kultūros, jaunimo veiklos programų, projektų kūrimą, jų teikimą įvairiems konkursams finansavimui gauti, inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 8. rūpinasi etninės kultūros saugojimu;
 9. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūrinio turizmo plėtros programas;
 10. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, inicijuoja šių specialistų bei meno mėgėjų kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimą;
 11. inicijuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja šių įstaigų akreditacinių komisijų darbe;
 12. rūpinasi meno kolektyvų steigimu, jų veiklos gerinimu, inicijuoja ir koordinuoja savivaldybės teritorijoje kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą;
 13. inicijuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginius Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje;
 14. pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, sutarčių projektų rengimą, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą;
 15. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto kultūros, jaunimo teisių apsaugos dalis, konsultuoja savivaldybės kultūros įstaigas bei jaunimo organizacijas metų veiklos ir tikslinių programų bei projektų parengimo klausimais;
 16. inicijuoja ir rengia savivaldybės tarybos sprendimus dėl kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų savivaldybėms nustatytą kompetenciją, organizuoja sprendimų įgyvendinimą;
 17. teisės aktų nustatyta tvarka teikia visuomenei informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kultūros įstaigas, kultūros visuomenines organizacijas (asociacijas) vykdomas kultūros ir jaunimo veiklos programas;
 18. teikia Lietuvos Respublikos kultūros politikos ir jaunimo politikos įgyvendinimą koordinuojančioms ministerijoms administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie kultūros, jaunimo teisių apsaugos  būklę savivaldybės teritorijoje, dalyvauja kuriant kultūros, jaunimo teisių apsaugos informacijos sistemą;
 19. konsultuoja kultūros ir jaunimo visuomenines organizacijas (asociacijas) kultūros ir jaunimo veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
 20. inicijuoja savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl:
 • kultūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra savivaldybės taryba, nuostatų ir įstatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo;
 • mokesčio dydžio nustatymo už kultūros įstaigų teikiamą vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kitas kultūros paslaugas;
 1. nustatytąja tvarka rengia savivaldybės kultūros įstaigų direktorių pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui, teikia siūlymus dėl konkurso kultūros įstaigos vadovo pareigoms užimti organizavimo, dėl kultūros įstaigos direktoriaus skyrimo bei atleidimo iš darbo, tarnybinio atlyginimo, priedų bei priemokų nustatymo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;
 2. dalyvauja organizuojant miesto, šalies ir tarptautinius kultūros, jaunimo renginius;
 3. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės teisės aktų projektus kultūros ir jaunimo teisių apsaugos klausimais;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kt. dokumentus kultūros ir jaunimo teisių apsaugos  klausimais;
 5. teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą;
 6. atlieka valstybinę (perduotą savivaldybei) jaunimo teisių apsaugos funkciją, vadovaudamasis Jaunimo politikos pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Skyrius atlieka ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas kultūros administravimo, jaunimo teisių apsaugos funkcijas.