BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Centralizuotas vidaus audito skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Ramunė Griškevičienė +370 315 55 197
mob. tel. +370 610 36 268
[email protected] 428
Eglė Janušauskienė +370 315 55 197
mob. tel. +370 634 01597
[email protected] 428

Skyriaus tikslai – padėti didinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, jos padalinių, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Skyriaus uždaviniai:

 1. tikrinti ir vertinti, ar savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuos ir kituose savivaldybės viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 2. teikti savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, savivaldybės administravimo subjekto ar kito savivaldybės viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės ir jų tobulinimo, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse ar jų padaliniuose.

Siekdamas nustatytų tikslų ir įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

 1. tikrina ir vertina savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja:- vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita),  rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • asignavimų valdytojų finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 1. pataria savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vadovams vidaus kontrolės klausimais;
 2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus pažeidimus ar trūkumus, kaip tobulinti savivaldybės administracijos, savivaldybės administravimo subjektų ir kitų savivaldybės viešųjų juridinių asmenų, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 1. atlieka vidaus audito  pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 2. rengia skyriaus  veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
 3. stebėtojo teisėmis dalyvauja viešojo juridinio asmens organizuojamuose pasitarimuose;
 4. organizuoja skyriaus dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
 5. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės administravimo subjektais ir kitais savivaldybės viešaisiais juridiniais asmenimis, kurie valdo, naudoja savivaldybės turtą ir juo disponuoja, keisdamasis su jais informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.