BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Kontaktai

Darbo laikas:

I–IV 08.00–17.00, V 08.00–15.45, Pietų pertrauka: 12.00–12.45

phone

Informacinis telefonas

8 (315) 55 111

chat

Parašykite mums

section Rekvizitai

Įmonės kodas 188706935
Vadovas Gintaras Rakaitis

section Kontaktai

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius
Vardas, Pavardė Pareigos Tel. Nr. El. pašto adresas Kabinetas
Vilma Bartusevičienė +370 315 55 163
mob. tel +370 620 24 759
[email protected] 317
Jurgita Kalvinskaitė +370 315 55 129
mob. tel. +370 619 65331
[email protected] 303A
Vilma Kalendauskaitė +370 315 55 166
mob. tel. +370 612 53 828
[email protected] 321
Neringa Ringytė +370 315 55 176
mob. tel. +370 620 24 434
[email protected] 319
Marius Palumickas +370 315 55 176
mob. tel. +370 687 57 749
[email protected] 319
Gema Kazlauskienė +370 315 55 167
mob. tel. +370 676 41 637
[email protected] 321
Simona Žiūkaitė +370 315 55 176
mob. tel. +370 652 03 348
[email protected] 319
Renata Sušinskienė +370 315 55 167
mob. tel. +370 620 24 760
[email protected] 321
Loreta Pavilonytė-Krukonienė +370 315) 55 166
mob. tel. +370 687 01 266
[email protected] 321
Artūras Mažeika +370 315 55 165
mob. tel. +370 688 41 258
[email protected] 316
Rasa Jadenkienė +370 315 55 166
mob. tel. +370 687 84 196
[email protected] 312
Raimundas Pipiras +370 315 55 166
mob. tel. +370 618 65405
[email protected] 321

Skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. organizuoti ir koordinuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbus;
  2. įgyvendinti savivaldybės žemėtvarkos, žemės ūkio ir geodezijos sričių funkcijas;
  3. kontroliuoti, kad teritorijų planavimo ir statinių projektavimo dokumentai atitiktų juos reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nuostatas;
  4. dalyvauti rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus, žemės sklypų planus ir kitus planavimo projektus;
  5. tvarkyti miesto savivaldybės naudojamų (suteiktų) panaudos, patikėjimo ir nuosavybės teise valdomų žemės sklypų apskaitą, vykdyti jų naudojimo kontrolę.

Skyriaus funkcijos

 1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  1. nustatyta tvarka rengia sąlygas ir planavimo užduotis teritorijų planavimo dokumentams ruošti;
  2. derina savivaldybės rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, atstovauja savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų planavimo dokumentų derinimo procese, teikia teritorijų  planavimo dokumentus tvirtinti savivaldybės tarybai;
  3. inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia medžiagą konkurso sąlygoms skyriaus vykdomoms funkcijoms skirtiems asignavimams įsisavinti;
  4. paskyrus dalyvauja rengiant miesto teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir investicinius projektus;
  5. dalyvauja rengiant žemės sklypų formavimo dokumentus bei nustatant sklypų architektūrinius–urbanistinius apribojimus ir sąlygas, leidžiamos veiklos būdą ir pobūdį;
  6. dalyvauja vykdant bendrojo plano keitimo darbus;
  7. dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
  8. organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo subjektų parengtų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese bei apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir statybos projektų;
  9. dalyvauja miesto kraštovaizdžio strategijos formavime, teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir jų realizavimo savivaldybės teritorijoje;
  10. teikia dokumentus ir ataskaitas teritorijų planavimą ir statybą kontroliuojančioms institucijoms;
  11. organizuoja Alytaus miesto savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbą;
  12. išduoda statybą leidžiančius dokumentus;
  13. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą, teritorijų planavimo dokumentų, statybos projektų, statybos darbų leidimų archyvus;
  14. planuoja, organizuoja ir derina informacinės sistemos objektų (miesto bei gyvenamųjų rajonų schemų, stulpų, rodyklių ir pan.), sezoninių prekybos objektų, reklamos, dekoravimo apšvietimo, mažosios architektūros miesto erdvėse projektus, teikia siūlymus dėl dekoratyvinių ir teminių skulptūrų išdėstymo miesto teritorijoje;
  15. išduoda leidimus įrengti išorinę reklamą, kontroliuoja vietinės rinkliavos surinkimą už leidimą įrengti išorinę reklamą
  16. kuria ir prižiūri miesto geografinės informacinės sistemos (GIS) duomenų bazes, koordinuoja savivaldybės teritorijoje esančių įmonių ir įstaigų GIS diegimo procesus, papildo GIS duomenų bazes naujai parengtų teritorijų planavimo dokumentų, išpildomųjų ir topografinių nuotraukų, sklypų planų, savivaldybės ir kitų subjektų sukurtais duomenimis, vykdo GIS duomenų apsikeitimą su kitų geografinių informacinių sistemų administratoriais;
  17. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją;
  18. nagrinėja ir rengia reikalingus dokumentus susijusius su valstybinės žemės sklypų pardavimo, nuomos, subnuomos, panaudos klausimais, rengia atsakymus į institucijų raštus ir piliečių pareiškimus šiais klausimais;
  19. kontroliuoja savivaldybės žemės, žemės nuomos sutarčių vykdymą, teikia pasiūlymus dėl sutarčių nutraukimo ar sklypų paėmimo savivaldybės reikmėms;
  20. tvarko miesto adresų duomenų bazę bei jos pakitimus perduoda suinteresuotoms institucijoms;
  21. pagal kompetenciją kaupia informaciją žemės tvarkymo, administravimo ir kitais su žemės apskaita susijusiais klausimais bei teikia šią informaciją;
  22. kaupia ir sistemina miesto valstybinio geodezinio pagrindo kartografinius duomenis ir georeferencinę skaitmeninę duomenų bazę, nustatyta tvarka aprūpina vartotojus geodeziniais atramos tinklais (planimetriniais, aukščių, gravimetriniais) ir kartografiniais duomenimis, pagal užsakymus rengia ir teikia specialiuosius geodezinius ir kartografinius duomenis;
  23. rengia ir vykdo miesto geodezinio pagrindo atkūrimo, plėtros bei atnaujinimo programas, numato tiems darbams reikalingas lėšas. Kaupia informaciją apie geodezinių ženklų būklę, rūpinasi jų priežiūra, tikrina, kaip saugomi statybos objekte esantys valstybinio geodezinio pagrindo punktai. Nesant galimybės išsaugoti ženklo, statytojo lėšomis užtikrina ženklo atstatymą;
  24. koordinuoja įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise savivaldybei parduoto valstybės turto, kurį sudaro geodeziniai bei kartografiniai duomenys, ir kito, susijusio su geodezija, turto valdymą ir disponavimo juo klausimus;
  25. išduoda leidimus vykdyti geodezinių inžinerinių tyrinėjimų darbus savivaldybės teritorijoje;
  26. sprendžia žemės ūkio klausimus:
  27. nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
  28. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus;
  29. dalyvauja rengiant žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentus;
  30. bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais, Savivaldybių asociacija, miesto bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis miesto plėtros, planavimo ir kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
  31. nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus pagal skyriaus kompetenciją;
  32. numato kasmetinį lėšų poreikį siekiant tinkamai įgyvendinti miesto bendrojo plano sprendinius ir žemės reformos darbus savivaldybės teritorijoje;
  33. išduoda projektavimui architektūrines sąlygas, derina savivaldybės administracijos rengiamų projektų projektavimo užduotis;
  34. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.