BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Mero patarėjos pareigybės aprašymas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1.  Pareigybė – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas savivaldybės mero potvarkiu.  

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 1.  Mero patarėjo pareigybė reikalinga teikti savivaldybės merui informaciją, pasiūlymus bei patarimus, kuriant ryšių su visuomene, žiniasklaida sistemą bei tarptautinį bendradarbiavimą.         

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 1.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – viešųjų ir tarptautinių ryšių funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1.  Mero patarėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
  2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų viešosios informacijos rengimo patirtį.
  3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sugebėti jais vadovautis.
  4. Išmanyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
  5. Gebėti:
  6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  7. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti.
  8. Būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus.

V PASKIRTIS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Mero patarėjas, vykdo šias funkcijas:
  1. analizuoja aktualiausius miesto procesus, jų įtaką miesto raidai ir teikia savivaldybės merui atitinkamus pasiūlymus;
  2. rengia savivaldybės mero metinių ataskaitų savivaldybės tarybai ir gyventojams projektus;
  3. savivaldybės mero pavedimu nagrinėja gyventojų skundus ir prašymus, gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybės įstaigų raštus, teikia savivaldybės merui pasiūlymus ir rekomendacijas keliamų klausimų sprendimams įgyvendinti;
  4. padeda įgyvendinti savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos suformuotą politiką;
  5. teikia savivaldybės merui patarimus ir siūlymus dėl ryšių su visuomene principų  (bendravimo su atskiromis miesto bendruomenės grupėmis, valstybės ir verslo institucijų atstovais, žiniasklaida);
  6. organizuoja ir koordinuoja su savivaldybės vykdomomis funkcijomis susijusios informacijos teikimą žiniasklaidai, piliečiams, organizacijoms;
  7. koordinuoja savivaldybės mero pranešimų, kalbų rengimą, teikia savivaldybės merui patarimus ir siūlymus dėl  miesto, savivaldybės įvaizdžio formavimo bei prestižo kūrimo;
  8. teikia savivaldybės merui patarimus ir siūlymus dėl leidybos ir kūrybinių sutarčių sudarymo;
  9. koordinuoja savivaldybės viešųjų renginių organizavimą, dalyvauja savivaldybės  mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis, įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams savivaldybės mero poziciją svarstytais klausimais;
  10. rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais;
  11. analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie savivaldybės veiklą, referuoja savivaldybės merui apie žiniasklaidoje aktualius klausimus, esant poreikiui, supažindina savivaldybės merą su straipsniais, nagrinėjančiais su jo kompetencija susijusias administravimo sritis;
  12. kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali savivaldybės poziciją atspindinti informacija, prireikus įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti ar patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;
  13. reikalui esant, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose;    
  14. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padalinių vadovais, šiems įgyvendinant miesto strategiją ir tarybos daugumos programą, prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo bei teikimo klausimais;
  15. dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos leidinius;
  16. dalyvauja kuriant ir palaikant miesto tarptautinį bendradarbiavimą;
  17. analizuoja savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius ir sutartis su esamais miestais partneriais;
  18. analizuoja dalyvavimą tarptautiniuose projektuose ir konferencijose;
  19. teikia kitas savivaldybės merui reikalingas konsultacijas bei vykdo jo pavedimus, susijusius su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, savo kompetencijos klausimais.

    
VI PASKIRTIS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Mero patarėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.

Kontaktinė informacija

Vardas Pavardė: Virginija Auruškevičienė
Pareigos: Patarėja (personalo klausimais)
Tel. nr: +370 315 55 142, mob. tel. +370 656 21 112
El. pašto adresas: [email protected]
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-20