BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų politika.


Mero patarėjo pareigybės aprašymas

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybė – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas, į pareigas skiriamas mero potvarkiu.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 1. Mero patarėjo pareigybė reikalinga teikti savivaldybės merui informaciją, pasiūlymus bei patarimus dėl finansų ir turto valdymo, įgyvendinant miesto strateginį planą, gerinant miesto investicinę ir verslo aplinką, miesto infrastruktūrą bei pritraukiant investicijas.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – investicinės ir verslo aplinkos, miesto infrastruktūros gerinimo, investicijų pritraukimo, finansų ir turto valdymo – vietos savivaldoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Mero patarėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo srityje;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, sugebėti jais vadovautis;
  4. Išmanyti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros, Investicijų įstatymus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus;
  5. gebėti:
   1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
   2. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;
   3. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam;
   4. naudotis „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Siekdamas užtikrinti efektyvų savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimą mero patarėjo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. analizuoja aktualiausius investicinės aplinkos ir verslo procesus mieste, jų įtaką miesto raidai ir teikia savivaldybės merui atitinkamus pasiūlymus;
  2. dalyvauja įgyvendinant miesto strateginį plėtros planą, inicijuoja jame numatytas reformas, teikia savivaldybės merui pasiūlymus ir išvadas dėl pagrindinių šių reformų įgyvendinimo principų;
  3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant miesto ilgalaikės raidos strategiją, nustatant ilgalaikius strateginius prioritetus;
  4. ruošia savivaldybės mero metinių ataskaitų Savivaldybės tarybai ir gyventojams projektus;
  5. mero pavedimu nagrinėja verslo subjektų skundus ir prašymus, gaunamus valstybinių institucijų, savivaldybės įstaigų raštus, susijusius su investicine aplinka, verslo struktūromis; teikia merui pasiūlymus ir rekomendacijas keliamų klausimų sprendimams įgyvendinti, verslo struktūromis;
  6. padeda įgyvendinti savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos suformuotą politiką;
  7. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl investicinės ir verslo aplinkos gerinimo mieste;
  8. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl miesto infrastruktūros gerinimo;
  9. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl savivaldybės administracijos finansų ir turto valdymo;
  10. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl nacionalinių ir užsienio investicinių projektų pritraukimo;
  11. teikia merui patarimus ir siūlymus Alytaus Pramonės parko investicinės aplinkos gerinimo klausimais;
  12. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl finansinių lengvatų suteikimo įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas;
  13. teikia patarimus ir siūlymus dėl strateginių savivaldybės administracijos bei savivaldybės kontroliuojamų įmonių ūkinės ir finansinės veiklos, taip pat savivaldybei priklausančio turto valdymo krypčių;
  14. teikia merui patarimus ir siūlymus dėl savivaldybės biudžeto sudarymo;
  15. dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, pateikia visuomenės informavimo priemonių atstovams savivaldybės mero poziciją svarstytais investicinės ir verslo aplinkos gerinimo klausimais;
  16. planuoja susitikimus su verslo atstovais, verslo organizacijomis;
  17. analizuoja publikacijas žiniasklaidoje apie savivaldybės investicinę ir verslo aplinką, referuoja savivaldybės merui apie žiniasklaidoje aktualius klausimus investicijų pritraukimo ir verslo sąlygų gerinimo temomis;
  18. reikalui esant, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose;                   
  19. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padalinių vadovais, šiems įgyvendinant miesto strategiją ir tarybos daugumos programą, prireikus konsultuoja savivaldybės administracijos tarnautojus ir darbuotojus investicinės ir verslo aplinkos gerinimo klausimais;
  20. dalyvauja kuriant ir palaikant miesto tarptautinį bendradarbiavimą;
  21. palaiko ryšius su kolegomis, pasitelkia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, kurie teikia patarėjui reikiamą informaciją;
  22. teikia kitas savivaldybės merui reikalingas konsultacijas bei vykdo jo pavedimus savo kompetencijos klausimais.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Mero patarėjas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.

Kontaktinė informacija

Vardas Pavardė: Virginija Auruškevičienė
Pareigos: Patarėja (personalo klausimais)
Tel. nr: +370 315 55 142, mob. tel. +370 656 21 112
El. pašto adresas: [email protected]
Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-20