Paslauga SPS33

Būsto (aplinkos) pritaikymas žmonėms su negalia

 • Paslaugos rezultatas

  Būsto pritaikymas... Neigiamu atveju – atsakymas.

 • Apibūdinimas

  Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų :

  • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

  Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė) ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija (kai prašymą tekia atstovaujantis asmuo).

  3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija.

  4. Išrašas iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027a) apie nustatytą techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikį ar sutarties dėl aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis kopiją.

  5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys).

  6. Buto inventorinės bylos kopija.

  7. Laisvo formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Šio patvirtinimo nereikia, kai pareiškėjas yra prašomo pritaikyti būsto savininkas.

  8. Bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimas ( ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus.

  9. Kredito įstaigos arba banko sutikimas vykdyti būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas yra įkeistas kredito įstaigai ar bankui.

  Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Gyventojų registras - dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties  (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt).

  2. Registrų centras - dėl asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto vertės (V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rima Mockevičienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p.rima.mockeviciene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje AMSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant).

 • Teikimo ypatumai

  Pritaikant būstą gali būti atliekami šie darbai:

  1. Įvairaus tipo keltuvo asmeniui pakelti ir perkelti būste įrengimas.

  2. Sanitarinių prietaisų (klozeto ir dušo) perstatymas, pritaikymas ir t. t.

  3. Elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu nėra šilto vandens) pastatymas.

  4. Įėjimo į būstą pritaikymas (išorės laiptų pritaikymas, nuovažų įrengimas, turėklų, įvairių atramų pastatymas ir t. t.).

  5. Durų praplatinimas ir įrengimas, papildomų durų angų įrengimas ir t. t.

  6. Kiti įstatyme numatyti darbai.

  Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas aukštesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų lygis.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas įtraukiamas į AMSA dokumentacijos planą ir saugomas byloje Nr. 6. 46. „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2016-04-15