Paslauga SPS3

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 –1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas

 • Paslaugos rezultatas

  Parama. Neigiamu atveju – atsakymas.

 • Apibūdinimas

  Vienkartinė pašalpa teikiama:

  1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams).

  2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams.

  3. Vaikams (įvaikiams).

  4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

  Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas (pateikia kiekvienas šeimos narys).

  2. Asmens tapatybės dokumentas.

  3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

  4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

  5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka, o jeigu šių dokumentų nėra – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.

  6. Žuvusiojo (mirusiojo) pasipriešinimo 1940 –1990 metų okupacijoms dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvių žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir tuo metu neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), pateikia tėvų mirties liudijimų nuorašus, patvirtintus įstatymų nustatyta tvarka.

  7. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Baigytė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. rasa.baigyte@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daina Sviderskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. daina.sviderskiene@alytus.lt

   

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  Per 3 mėn. patikrinamas pateiktų duomenų tikrumas.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje AMSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant).

 • Teikimo ypatumai

  Pašalpa išmokama lygiomis dalimis:

  1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta šeimos nariams – 20000 Lt.

  2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 15000 Lt.

  3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių - laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 12000 Lt.

  4. Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams – 10000 Lt.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas įtraukiamas į AMSA dokumentacijos planą ir saugomas byloje Nr. 6. 46. „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2016-05-10