Paslauga SPS28

Pažymos apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, išdavimas

Atnaujinta 2016-06-21