Paslauga SPS12

Išmokos vaikui skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Išmoka. Neigiamu atveju – atsakymas.

 • Apibūdinimas

  Išmoka vaikui skiriama nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims, kurių duomenys yra įrašyti į LR gyventojų registrą.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).

  Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.

 • Teisės aktai

  1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas (Žin., 1994, Nr. 89-1706, 2004, Nr. 88-3208; 2011, Nr. 155-7350).

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr.  801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 100-3724; 2011, Nr. 164-7815).

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).

  3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (liudijimai).

  4. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi.

  5. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai

   

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius, www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius, www.gyvreg.lt).

  3. Nacionalinė mokėjimo agentūra - dėl asmens gautų išmokų žemės ūkiui remti dydžio (Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, www.nma.lt).

  4. Darbo birža  – dėl duomenų apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamos nedarbo draudimo išmokos dydžio (Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius, www.ldb.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Ona Bernatavičienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. ona.bernataviciene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt   

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daina Sviderskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. daina.sviderskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt   

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rasa Baigytė

  Tel. (8 315) 56 663

  El. p. rasa.baigyte@alytus.lt   

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt   

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El.p. lina.petrauskiene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  30 kalendorinių dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  2 vienpusės sąveikos lygis (viešoje AMSA interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant).

 • Teikimo ypatumai

  2012 m. sausio 1 d., pasikeitė išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo tvarka.

  1. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio (97,5 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt).

  2. Šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio (52 Lt) išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (525 Lt):

  • kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
  • kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu šeima ar bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų.

  Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jei šeimos ar bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę globojami vaikai mokosi pagal bendrojo lavinimo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai.

  Išmoka vaikui nemokama, jei jis yra pilnametis ar emancipuotas ir turi savo vaikų, asmuo susituokia, yra paskelbta paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, asmuo yra pilnametis, atliekantis bausmę, sulaikytas ar suimtas.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas įtraukiamas į AMSA dokumentacijos planą ir saugomas byloje Nr. 6. 46. „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai".

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2016-06-21